Home Site map Contact
Select language DE
 
 Log in 
dupres
Enitech enitech_banner.png

Navigation

  Company profile
  Information Technologies
  Construction
  References
  Career
  Contacts

 

Enitech - História a základné informácie

História a základné informácie

Spoločnosť ENITECH  s.r.o., člen skupiny Dupres Group, bola založená v roku 2010. Od svojho vzniku sa zaoberá prácou v oblasti informačných technológií a konštrukcie.

Hlavnými aktivitami spoločnosti sú služby v oblasti IT consultingu, outsourcingu, vývoja informačných technológií a konštrukcie, ktoré sa orientujú na zákazníkov v najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetviach hospodárstva, akými sú automobilový, letecký priemysel a strojárstvo, bankovníctvo, telekomunikácie

Poslanie

Poslaním spoločnosti Enitech  je podieľať sa na vývoji v oblasti informačných technológií a konštrukčných riešení nielen umiestňovaním našich odborníkov v zahraničí, ale aj outsourcingom na Slovensku.

Našim klientom ponúkame

Voľné vývojové kapacity
Podpora klienta priamo v jeho sidle (individuálny outsourcing)
Realizácia projektov priamo v našej kancelárii
Spoľahlivosť
Skúsenosti

 
Information technologies Our projects Prominent customers Personnel leasing Designing works
© 2007-2013 Dupres Consulting Ltd. All rights reserved.