Home Site map Contact
Select language SK EN DE HU
 
 Log in 
dupres
Dupres Group

Dupres Group

The Dupres Group is comprised of the following companies: Dupres Consulting s.r.o. (Ltd.), dealing with IT consulting, IT development and construction; Dupres s. r. o. (Ltd.), dealing with the organisation of training and educational activities; DCA Engineering s.r.o. (Ltd.), dealing with construction work in the field of the aircraft and automotive industries; Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o. (Dubnica Technological Institute in Dubnica nad Váhom, Ltd.), dealing with the provision of college education; e-learnmedia s.r.o. (Ltd.), dealing with e-learning solutions in the field of electronic learning; Erves n. o. (a non-profit-making organisation)

 More 

News: DTI pozýva na detskú univerzita 2014  Available only in Slovak language

13.02.2014

Dubnický technologický inštitút otvára ďalší ročník Detskej univerzity DTI

Detská univerzita DU DTI vznikla ako prázdninový vzdelávací program pre deti, ktorým poskytuje možnosť už v ranom školskom veku zažiť alternatívny prístup ku vzdelávaniu. Podľa vzoru detských univerzít v Európe sa snaží žiakom základnej školy primeraným spôsobom sprostredkovať poznatky a princípy z rôznych oblastí vedy a techniky. Program DU DTI je zostavený vždy podľa aktuálnych požiadaviek vzdelanostnej spoločnosti a prebieha intenzívnou dennou formou počas prvého týždňa letných školských prázdnin. DU DTI končí slávnostnými promóciami, pri ktorých absolventi získajú titul „bakalárik“.

Na Detskej univerzite DTI 2014 otvárame dva študijné programy:

1) Hádaj, čo robím
Nazriete do sveta atraktívnych a menej tradičných povolaní a zoznámite sa so zaujímavými hosťami z brandže.

Termín: 30.6. - 4.7.2014

2) Zábavná angličtina: Tell Me, Tell Us
Naučíte sa komunikovať v súčasnej angličtine a zapojíte sa do hier zameraných na podporu tímového ducha.

Termín: 7.7. - 11.7.2014

Základné informácie o programoch a možnostiach prihlasovania: www.dti.sk/detskauniverzita

Kontakt
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.
manažérka DTI pre celoživotné vzdelávanie
Tel.: 0917 849 428
E-mail:
zeravikova@dti.sk
Web: www.dti.sk/detskauniverzita

 Back 
Information technologies Our projects Prominent customers Personnel leasing Designing works
© 2007-2013 Dupres Consulting Ltd. All rights reserved.