Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Pozvánka
  Informácie pre účastníkov
  Program konferencie
  Výbory a partneri konferencie
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Program konferencie

Program konferencie

10:00  Otvorenie konferencie

 • prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., rektor Dubnického technologického inštitútu
 • prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. (Dubnický technologický inštitút)
 • prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. (UCM Trnava)

11:30   obed

12:00   Pozvané prednášky v sekciách

 

Sekcia č. 1 ,,Interdisciplinárne aspekty edukácie na VŠ“

Moderátor: Mgr. Igor Marks, PhD.

 • prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (DTI, Dubnica nad Váhom)
Pripravujeme budúcich učiteľov na skutočnú pedagogicko-didaktickú prácu?
 • Mgr. Igor Marks, PhD. (DTI, Dubnica nad Váhom)

Sloboda a autonómia na akademickej pôde. Minulosť vz. súčasnosť

 • Mgr. Marta Dušková  (CVTI, Bratislava)

Etika  v informačných súvislostiach vedy

 • doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. (PF PU, Prešov)
Vplyv spoločenských podmienok na štúdium na VŠ

 

Sekcia č. 2  ,,Súčasná edukácia v praktickom kontexte“ – ZŠ, SŠ

Moderátor: PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

 • Mgr. Milena Mikulková, (Socioklima, s.r.o, Praha)

Aby sa v škole lepšie dýchalo

 • PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD. (DTI, Dubnica nad Váhom)

Osobnostná a sociálna výchova v práci triednych učiteľov

 • Mgr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.  (DTI, Dubnica nad Váhom)

Kvalita života v triede a sociálna klíma triedy hodnotená žiakmi

 • Ing. Jana Šošovičková, PhD. (SZŠ, Nová Dubnica)

Učíme sa sami, alebo učiteľ ako sprievodca prírodovedným a technickým vzdelávaním

 • Mgr. Marek Janičík (SZŠ, Nová Dubnica)
 • PaedDr. Lívia Hasajová, PhD. ( ZŠ Trenčín, DTI, Dubnica nad Váhom)

Objavné a bádateľské aktivity v edukačnej praxi

 • doc. Dr. Eugénia Rostańska (WSB, Dabrowa Górnica,PL)

Relacje komunikacyjne dziecka w szkole i w rodzinie jako kontekst edukacji wczesnoszkolnej

 • Dr. Katarzyna Wojcik, PhD. (WSB, Dabrowa Górnica,PL)

Wpływ emocji na proces kształcenia – od Komeńskiego ku neurodydaktyce

 • Mgr. Gabriela Rozvadsky Gugová, PhD.
      Existujú kľúče ku zlému správaniu alebo kedy sa ľudia menia z dobrých na zlých

 

Program bude priebežne doplnený. Zmena programu vyhradená.

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.