Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Pozvánka
  Informácie pre účastníkov
  Program konferencie
  Výbory a partneri konferencie
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Výbory a partneri konferencie

Organizátori medzinárodnej vedeckej konferencie

Dubnický Technologický Inštitút v Dubnici nad Váhom

Centrum vedecko-technických informácií SR

Wyszsa szkola biznesu w Dabrowie Górniczej , PL

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s. Strážnice

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Socioklíma, s.r.o, Praha, ČR

Garantky konferencie

PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD. – hanuliakova@dti.sk

PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. – porubcanova@dti.sk

Vedecký výbor

Prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD. - DTI Dubnica nad Váhom

Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. – FF UCM Trnava

Prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc. - DTI Dubnica nad Váhom

Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. – DTI Dubnica nad Váhom

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.  DTI Dubnica nad Váhom

Dr. hab. Elźbieta Salata prof. -  UTH Radomia,PL

Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., ING-PAED IGIP – DTI Dubnica nad Váhom

Doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD. - DTI Dubnica nad Váhom

Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. - DTI Dubnica nad Váhom

Doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.- PF Prešov

Doc. Mgr. Gabriela Sláviková, PhD. - DTI Dubnica nad Váhom

Doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD.  - DTI Dubnica nad Váhom

Doc. Ladislav Zapletal, CSc. -  DTI Dubnica nad Váhom

Dr. hab. Eugenia Rostańska -  WSB Dabrowa Gornica,PL

PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD. -  DTI Dubnica nad Váhom

PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.  - DTI Dubnica nad Váhom

Mgr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.  - DTI Dubnica nad Váhom

PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.  - DTI Dubnica nad Váhom

Dr. Katarzyna Wojcik -  WSB Dabrowa Gornica,PL

Ing. Daniela Hilčíková  - TSK Trenčín

Organizačný výbor

Mgr. Monika Dohnanská

Mgr. Mária Doríčková

PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

Mgr. Mária Hužovičová

PaedDr. Jana Kramárová

Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP

PhDr. Mária Korintušová

PaedDr. Mária Lalíková

Mgr. Igor Marks, PhD.

Ing. Lucia Michalková, PhD.

Mgr. František Stanček, PhD.

Hlavní, odborní a mediálni partneri

e-learnmedia, s.r.o., Dupres Consulting s.r.o., Dupres s.r.o.,

 Acta Technologica Dubnicae

Záštita nad konferenciou

Trenčiansky samosprávny kraj – predseda TSK Ing. Jaroslav Baška

TSK odbor školstva a kultúry - Ing. Hilčíková

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., rektor DTI

doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., generálny riaditeľ Dupres Group

doc. Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., riaditeľka DTI

Spolupracujúce inštitúcie

Základné a stredné školy v Trenčianskom samosprávnom kraji

Trenčiansky samosprávny kraj -odbor školstva a kultúry 
Centrum vedecko-technických informácií SR    
Wyszsa szkola biznesu w Dabrowie Górniczej
Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s. Strážnice
Súkromná základná škola, Nová Dubnica
Socioklima, s.r.o., Praha

Kontakty

PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.
E-mail: porubcanova@dti.sk
Mobil: +421 915 728 144

PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
E-mail: hanuliakova@dti.sk

Mobil: +421 915 904567988
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Dukelská štvrť 1404/613
018 41  Dubnica nad Váhom, Slovensko
 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.