Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Nový akademický rok na Dubnickom technologickom inštitúte

Nový akademický rok na Dubnickom technologickom inštitúte

V piatok 10.10.2014 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom (DTI) konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015. Podujatie, ktoré sa tradične koná začiatkom októbra v Dome Kultúry v Dubnici nad Váhom, sa nieslo v slávnostnej atmosfére za účasti významných hostí z akademickej sféry, súkromného sektora a verejnej správy a samosprávy.

Z početnej skupiny ctených hostí, ktorých prítomnosť len umocnila sviatočnosť chvíle, spomenieme mimo vedenia Dubnického technologického inštitútu napríklad rektorov a dekanov z univerzít a vysokých škôl na Slovensku, zástupcov MŠVVŠ SR, predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslancov Národnej rady SR, primátorov miest z regiónu a mnohých ďalších.

Ceremoniálom sprevádzal RNDr. Karol Korintuš, PhD., prorektor pre vzdelávanie a marketing. K rečníckemu pultu postupne pozýval všetkých hostí, ktorí mali záujem predniesť príhovor a podeliť sa o svoje dojmy v súvislosti s otvorením nového akademického roka. Po slávnostnej reči rektora DTI, prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc., využili túto možnosť Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., zastupujúci generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, ktorý vystúpil tiež v mene Slovenskej rektorskej konferencie, ako aj Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom.

Aké by to bolo otvorenie nového akademického roka bez imatrikulácií študentov prvého ročníka? Po prednesení imatrikulačného sľubu, v ktorom sa študenti zaviazali ctiť si insígnie školy, pristupovať zodpovedne k štúdiu a prispievať k šíreniu dobrého mena DTI, odovzdal rektor imatrikulačné listy trom zástupcom študentov. Týmto symbolickým obradom sú všetci študenti prvého ročníka oficiálne prijatí do študentskej obce DTI.

Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka na DTI už tradične býva odovzdávanie certifikátov ING-PAED IGIP. Rektor DTI, spolu s viceprezidentom IGIP Dr. Ing. Pavlom Andresom, PhD. z Masarykovho ústavu vyšších štúdii ČVUT v Prahe a prezidentom Slovenského monitorovacieho komitétu, doc. Ing. Romanom Hrmom, PhD., odovzdal certifikáty uchádzačom, ktorí úspešne ukončili certifikačný proces v predchádzajúcom akademickom roku. Titul ING-PAED IGIP prispieva k spoločenskému postaveniu učiteľov technických predmetov a dokonca v štátoch, kde IGIP pôsobí, znamená kvalifikáciu vyučovať technické predmety. Zároveň boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce IGIP a DTI smerujúce k zaradeniu DTI do Indexu IGIP. DTI sa bude môcť následne uchádzať o akreditáciu vybraných aktivít tak, aby na odporúčanie medzinárodného monitorovacieho výboru mohol prezident IGIP udeliť DTI titul „Engineering Education Training Centre for International Engineering Educators“.

Príjemnou bodkou za oficiálnou časťou podujatia bolo kultúrne vystúpenie Mareka Pružinca, nadaného mladého speváka z Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Zaspieval dve piesne – Strangers in the night od Franka Sinatru a pieseň Crazy little thing called love od skupiny Queen. Svojím prejavom roztlieskal publikum a vyslúžil si nadšený aplauz.

Nový akademický rok je slávnostne otvorený – ako povedal prof. Petlák vo svojom príhovore, ambíciou školy je neustále zvyšovať kvalitu prípravy študentov pedagogickou činnosťou, ktorá musí vychádzať z vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. Preto prizval pedagógov k plneniu náročných úloh, ktoré pred nich stavia pedagogická práca. Študentov zároveň povzbudil k zodpovednému plneniu si svojich povinností, pretože, ako prízvukoval, štúdium na vysokej škole je MAGIS GUAM ERUDITIO, teda viac ako vzdelanie.

A my sa chceme pripojiť k prianiu úspešného akademického roka, ktoré zaznelo v príhovore prof. Petláka: „Želám Vám všetkým v mene svojom, ako aj v mene vedenia školy a holdingu Dupres Group, aby naša práca bola poznačená mnohými úspechmi v edukačnej, výskumnej a aj publikačnej činnosti. Študentom želám veľa študijných úspechov, veľa radostných a pokojných študijných dní. Ku všetkému pridávam prianie pevného zdravia, tvorivej energie a priaznivej atmosféry na pracoviskách.“

Napísali o nás v Novinách stredného Považia

Napísali o nás v Trenčianskom Echu

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.