Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - XII. medzinárodné vedecké sympózium

V dňoch 1.-4. októbra 2014 sa v maďarskom Debrecíne konalo XII. medzinárodné vedecké sympózium História vzdelávania dospelých v strednej Európe (Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa) so zameraním na témy Ekonomika – peniaze – etika – politika – vzdelávanie dospelých: zodpovednosť Európy.

Podujatie, ktoré zorganizovali Filozofická fakulta Debrecínskej univerzity spoločne s Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom nadviazalo na úspešný XI. ročník medzinárodného vedeckého sympózia, ktorý sa konal v septembri 2012 v Trenčianskych Tepliciach s témou „európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania“.

Sympózium sa tešilo účasti viac ako 60 odborníkov z vysokých škôl a univerzít zo Slovenska, Maďarska a ďalších piatich európskych krajín, ktorí prišli predstaviť svoju prácu a vypočuť si výsledky tvorivej činnosti svojich kolegov. Spoločne tak nadviazali na tradíciu konania sympózia na tému história vzdelávania dospelých v strednej Európe, ktorú v roku 1995 založili na Mariborskej univerzite v Maribore v Slovinsku. Výstupom sympózia budú dve odborné recenzované publikácie zostavené z vedeckých príspevkov účastníkov podujatia. Súčasťou akcie bol bohatý a zaujímavý sprievodný program vrátane návštevy Tokajskej oblasti a prehliadky historického centra Debrecína.

Celé podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére, ktorá podporovala výmenu poznatkov a skúseností, ale aj networking, nadväzovanie partnerstiev a ďalšej spolupráce.

Už teraz sa začali rokovania na tému lokalizácie ďalšieho ročníka tohto prínosného podujatia, ktoré by sa malo konať znovu o dva roky.

 

   
         
   
         
   


 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.