Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Festival vzdelávania SZŠ a DTI

Alternatíva je v nás...

Dňa 13. septembra zorganizovali Súkromná základná škola v Novej Dubnici spolu s Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom Festival vzdelávania s netradičným názvom Kuchárska kniha pre život. Toto zaujímavé podujatie sa konalo v priestoroch Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici za účasti významných hostí, pedagógov, rodičov a samozrejme detí.

Prečo takýto názov a prečo tieto školy?

Zmyslom tejto aktivity riešenej s podporou malého projektu KOMPRAX bolo podnietiť záujem verejnosti o vzdelávanie a učenie. Ak si denne vyberáme, čo budeme jesť a čo si oblečieme, prečo sa tak málo zaoberáme myšlienkou, ako sa chceme učiť a ako chceme, aby sa vzdelávali naše deti? Keby sme sa pýtali detí, ako sa chcú učiť, zrejme by nám povedali: „Chceme sa len tak pozerať a skúsiť si veľa činností, skúšať a hrať sa...“ A takto bolo celé podujatie poňaté.

Hostia podujatia boli skutočné „čerešničky na torte“. Peter Živý, „praktik“ intuitívnej pedagogiky, ktorý rozsieva slobodné myšlienky svetom, rozvinul program pohybom i slovom. Učiteľom a rodičom priblížil viac detský svet, hrou upozornil na potrebu viac vnímať, pozorovať a až následne myšlienky spájať a tvoriť. Intuícia je prirodzená každému človeku, často ju dnes v školských laviciach zabúdame používať. Rovnako na potrebu viesť deti k slobodnému a hodnotnému mysleniu, na to, aké je dôležité byť skutočným príkladom, pretože masky na tvárach rodičov, učiteľov deti prekuknú. Mali by sme viac podporovať zvedavosť a spontánnosť, ktoré sú v detských očiach, slovách, hrách, naučiť sa prijať múdrosť dieťaťa a nechať sa ňou viesť... Tieto a mnohé ďalšie myšlienky sa otvárali na workschopoch a počas diskusií. Prof. Miron Zelina, pedagóg, psychológ, odborník dlhodobo pôsobiaci v rôznych oblastiach školstva diskutoval spoločne s rodičmi, učiteľmi a budúcimi učiteľmi na tému „Je alternatíva alternatívou?“. Profesor upriamil diskusiu na rôzne formy vzdelávania vo svete: „Máme školy s prísnou disciplínou a sú dobré, a máme školy s úplne liberálnym prístupom ku vzdelávaniu a sú tiež veľmi dobré. Podstatné nie sú formy a metódy, ale spôsob , samotná realizácia a osobnosť učiteľa, aby žiak sám vedel, prečo sa učí, že sa učí životom, že sa učíme navzájom.“ Ako povedal, pre dnešný svet je dôležité vychovať šťastného, múdreho a dobrého človeka, ktorý vie rozmýšľať, vybrať si, má zmysel života a ciele, ktoré vie napĺňať, žije v symbióze s prírodou a spoločnosťou. Byť učiteľom nie je zamestnanie, je to životné poslanie, niečo podobné ako byť mamou alebo otcom. Je potrebné dať zo seba to najlepšie, čo máme a vieme. Ďalší hosť, pán Gešwandtner, deťom ukázal „kúzlo“ práce s drevom, čím vzbudil veľký záujem hlavne u detských návštevníkov a upriamil pozornosť na potrebu viesť deti k praktickej zručnosti a tvorivosti. Je dobré nechať deti robiť veci tak, ako ich vidia a vedia ony. Svojím myslením vedia často prekvapiť aj nás dospelých.

Súkromná základná škola v Novej Dubnici je alternatívnou školu, ktorá ponúka možnosť rozvíjať sa, klásť otázky a objavovať. V trenčianskom regióne je jedinou školou zameranou na alternatívne vzdelávanie. Dvanásť rokov realizuje vzdelávanie podľa koncepcie Krok za krokom, ktorá v tomto roku oslavuje 20. výročie pôsobenia na Slovensku. Riaditeľka školy, Janka Kramárová, prezentovala nový prístup k predmetu matematika podľa metodiky prof. Hejného, ktorú škola spúšťa. Pani učiteľka Janka Šošovičková zasa spolu s deťmi objavovala a vysvetľovala záhady fyziky. Marek Janičík priblížil hodnoty a „nehodnoty“ zrkadliace sa vo filmoch, možnosť vychovávať deti tak, aby si vedeli vybrať z médií to, čo hodnotu má a tieto hodnoty tvoriť. Dáša Porubčanová, pedagogička z Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, prezentovala potrebu rozvoja pocitovej múdrosti detí, potrebu osobitého diagnostického prístupu, emočnej rovnováhy detí v škole i v rodine. Keďže pripravuje budúcich učiteľov do praxe, prepojenie hodnôt rodiny a školy vníma ako nutné.

Cieľom podujatia bolo rozvíriť diskusie vzdelávacích inštitúcií, rozprúdiť záujem, hľadať riešenia, aby sa čo najčastejšie darilo v školách vyčariť úsmev na tvárach i v mysli spokojných detí. Potom budú spokojní učitelia a v neposlednom rade aj rodičia. Zapojené vzdelávacie inštitúcie zároveň prezentovali svoju snahu vytvoriť a v budúcnosti zrealizovať vhodné vzdelávacie aktivity pre rodičov, deti a učiteľov. Zameranie a termín budú známe v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne zapojili do príprav a priebehu festivalu, osobitne Mestu Nová Dubnica a pánovi primátorovi Ing. Petrovi Marušincovi. Už teraz sa tešíme na podnety pre druhý ročník Festivalu vzdelávania.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.