Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Základné informácie
  Program konferencie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Výbory a partneri
  Kontakty
  Information in English
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Výbory a partneri konferencie

Záštita nad konferenciou

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ing. Daniel Lajčin, PhD., generálny riaditeľ Dupres Group
Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., riaditeľka Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Odborní garanti konferencie

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc. PhD., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR
prof. Dr. Dr. Michael E. Auer, International Society of Engineering Pedagogy – IGIP, Carinthia University of Applied Sciences, Rakúsko
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS,  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR

Vedecký výbor konferencie

Predseda vedeckého výboru konferencie: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., SR

Členovia vedeckého výboru konferencie
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., ČR
doc. RNDr. Michal Blaško, PhD., SR
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., ČR            
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc., ČR   
prof. dr. hab. Stanisław Juszczyk, DrSc., PL    
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., ČR              
doc. Ing. PhDr. Jan Kostelník, PhD., SR                
prof. Dr. Elena Kovalenko, Ukraina                        
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., SR                   
prof. Mag. Dr. Norbert Kraker, Rakúsko          
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., ČR
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., SR
prof. Dr. Dr. Adolf Melezinek, Rakúsko
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., SR
Asoc. Prof. Dr. Tiia Rüütmann, Estónsko
doc. Ing. Čestmír Serafín, Ph.D., ČR
prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ČR
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., ČR
doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., SR
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., SR
As. Prof. Kevin Taylor, USA

Organizačný výbor konferencie

Predseda: Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.

Členovia
Ing. Juraj Gabrhel
Ing. Viera Guzoňová
Mgr. Mária Hužovičová
PaedDr. Mária Laliková
PaedDr. Dáša Porubčanová
Mgr. Simona Vojtášová Berová
Ing. Miriama Vojteková
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.

Partneri konferencie

e-learnmedia, s. r. o.
Dupres Consulting s. r. o.
Dupres s. r. o.

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.