Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Štátne skúšky DTI 2014

Na DTI sa konali štátne záverečné skúšky

Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa mesiac jún niesol v znamení štátnych záverečných skúšok. Bakalárske štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác sa konali v dňoch 2.6 – 10.6.2014, kedy zhodnotilo svoje vzdelanie a zodpovednú prípravu takmer tisíc študentov bakalárskeho študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy. Magisterské štátne skúšky a obhajoby diplomových prác sa konali o týždeň neskôr, v dňoch 16.6. – 20.6.2014. Viac ako 500 študentov magisterských študijných programov učiteľstvo technických predmetov a učiteľstvo ekonomických predmetov malo možnosť predviesť vedomosti a zručnosti, ktoré získali počas dvojročného štúdia.

V akademickom roku 2013/2014 na štátnych skúškach DTI neuspelo v magisterských študijných programoch 14 študentov a v bakalárskom študijnom programe 40 študentov. Títo študenti majú možnosť absolvovať štátne skúšky v opravnom termíne v jeseni.

Ako sa vyjadrili viacerí predsedovia skúšobných komisií, úroveň tohtoročných štátnych skúšok bola dobrá. Tradične sú vysoko hodnotené hlavne záverečné práce, v ktorých študenti využívajú svoje skúsenosti z praxe. Prevažná väčšina študentov Dubnického technologického inštitútu totiž študuje v externej forme štúdia, preto si často volia tému z oblasti, na ktorú sa zameriavajú vo svojej profesii. To im pomáha nielen pri písaní, ale aj pri samotnej obhajobe, ktorá je potom menej náročná.

Čerstvým bakalárom a magistrom gratulujeme a prajeme dobré zdravie a nech sa im darí v súkromnom aj pracovnom živote.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.