Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Celoživotné vzdelávanie
  Detská univerzita
  Univerzita tretieho veku
  Doplňujúce pedagogické štúdium
  Atestácie
  Kontinuálne vzdelávanie
  MBA
  Jazykové vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Master of Business Administration

MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ponúka manažérom možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v v spolupráci a partnerstve inštitúcií:

  • Warszaw Management University in Warsaw (Wyzsa Szkola Menedzerska w Warszawe, ul. Kaweczynska 36, 03-772 Warszawa, Poland)
  • Institute of International Studies and Education Humanum in Warsaw (Instytut Studiow Miedzinarodowych i Edukacji Humanum (ISMiE), ul. Złota 61/101 00-819 Warszawa, Poland)
  • Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom (Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovakia)

Dĺžka trvania profesijného vzdelávania MBA je jeden rok.

Vyučovacím jazykom je slovenčina, vybrané predmety sa však môžu vyučovať v anglickom jazyku. Kontroly a skúšky sú v kompetencii vyučujúcich zapojených do MBA programu a prebiehajú v slovenskom jazyku.

Potvrdením ukončenia vzdelávania je diplom MBA, ktorý vydávajú spoločne:

  • Warszaw Management University in Warsaw, Departament of MBA Studies, Faculty of Management and Technical Sciences,
  • Institute of International Studies and Education Humanum in Warsaw,
  • Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. 

Diplom MBA je vydávaný v slovenskom a anglickom jazyku.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prihláška na MBA
Učebný plán MBA - Manažment organizácie
Finančné podmienky MBA
Smernica MBA - 1/2014 - Základné pravidlá pre písanie seminárnych prác
Žiadosť o predĺženie termínu odovzdania seminárnej práce

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.