Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - DTI 2014

Medzinárodná vedecká konferencia a workshop Dnešné Trendy Inovácií 2014 – druhýkrát úspešne v zahraničí

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval v spolupráci so spoločnosťou B&M InterNets spol. s r. o. v poradí už piatu medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Dnešné Trendy Inovácií 2014. Podujatie sa konalo v dňoch 22. – 23. mája 2014 v Hoteli Slovan v Brne. Na konferencii, zameranej na problematiku e-learningu a využívanie informačných technológií vo vzdelávacom procese, sa zúčastnilo viac než 85 odborníkov zo slovenských a zahraničných vysokých škôl, najmä z Poľska, Česka a Ukrajiny, ale aj z Rakúska, súkromných spoločností i regionálnych samospráv. Účastníci sa prišli podeliť o najnovšie poznatky a výsledky svojej práce a zároveň si rozšíriť obzory a inšpirovať sa informáciami od svojich kolegov.

K tradičnej prestíži konferencie prispeli aj v tomto roku dve recenzované publikácie s ISBN a EAN kódom, v ktorých boli publikované príspevky konferencie – jedna s príspevkami v anglickom jazyku a druhá s príspevkami v iných než anglickom jazyku.

Súčasťou programu konferencie bol štvrtkový slávnostný banket, v piatok ráno sa konala posterová sekcia aj firemná prezentácia najnovších multimediálnych zariadení firmy Garmin. Dvojdňové vedecké sústredenie ukončil medzinárodný workshop, na ktorom bola mimo iného potvrdená budúca spolupráca v rámci európskych grantov medzi B&M InterNets spol. s r. o. Brno a ITEE-PIB Radom.

Podľa vedeckého garanta podujatia, prof. Ladislava Várkolyho, konferencia splnila svoj cieľ, pretože poskytla dostatok príležitostí na networking, výmenu skúseností a spoločné hľadanie riešení v oblasti modernizácie vzdelávania nielen na vysokých školách, ako aj riešení problematiky čoraz väčšej skupiny populácie s poruchami učenia. Ohlasy zúčastnených potvrdili, že išlo o pre nich prínosné medzinárodné podujatie, na ktorom sa opäť dobre cítili, a tešia sa na jeho pokračovanie.

Organizátori konferencie ďakujú za spoluprácu a pomoc hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s.r.o., Dupres Consulting s.r.o. a Dupres s.r.o., ako aj odborným, mediálno-odborným a mediálnym partnerom konferencie – Garmin, Smarttech, Media/ST, Strojárstvo, Stavebníctvo a bývanie, PC REVUE, INFOWARE, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, portalvs.sk, Dubnické noviny, T.Smaragd, Pastel.

   
         
   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.