Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  Základné informácie
  Podrobný program konferencie
  Účastnícky poplatok a platobné inštrukcie
  Dôležité termíny
  Dokumenty na stiahnutie
  Kontakty
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Účastnícky poplatok a platobné inštrukcie

Účastnícky poplatok

Vložné na konferenciu je 35 €, pre interných doktorandov 25 €.
Z vložného sa budú hradiť výdavky spojené s prípravou konferencie, s prípravou a vydaním zborníka, konferenčných materiálov, ďalej výdavky na organizáciu konferencie a na občerstvenie účastníkov. Cena obeda nie je zahrnutá do účastníckeho poplatku.

Platobné inštrukcie

Po obdržaní Vašej záväznej prihlášky Vám pošleme preddavkovú faktúru, ktorú následne uhradíte. Riadnu faktúru Vám odovzdáme pri prezentácii, prípadne zašleme poštou. K vystaveniu preddavkovej faktúry budeme potrebovať všetky údaje vzťahujúce sa ku fakturácii v prihláške na konferenciu. Preto Vás prosíme, aby ste venovali tejto otázke dostatočnú pozornosť. 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Nová Dubnica (Ul. P. O. Hviezdoslava 780, 018 51 Nová Dubnica)

Majiteľ účtu: Dubnický technologický inštitút s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom

Číslo účtu: 0362690627/0900

Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry (preddavková faktúra Vám príde e-mailom po zaslaní prihlášky)

IBAN: SK 83 0900 0000 0003 6269 0627

SWIFT: GIBASKBX

Dôležité upozornenie: Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať. Účastnícky poplatok je nevratný. Vystavená faktúra na uvedenú sumu bude účastníkom odovzdaná osobne pri prezentácii na konferencii alebo poslaná poštou.

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.