Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  Základné informácie
  Podrobný program konferencie
  Účastnícky poplatok a platobné inštrukcie
  Dôležité termíny
  Dokumenty na stiahnutie
  Kontakty
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Podrobný program konferencie

PODROBNÝ PROGRAM 8. DIDAKTICKEJ KONFERENCIE DŇA 15.04.2014

 

08:00 - 09.00         Registrácia účastníkov
09:00 – 09:15

Otvorenie konferenice

  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. – za organizátorov
  prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. - rektor DTI
09:15 – 12:00 Pozvané prednášky v pléne
09:15 – 10:00 doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.: K čomu je to dobré
10:00 – 10:45 doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.: Objavné vyučovanie matematiky v príprave učiteľov matematiky
10:00 – 11:15 Prestávka na občerstvenie
11:15 – 12:00 prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.: Výuka základů fyziky materiálů pro nefyzikální obory na Pedagogické fakultě MU
12:00 – 13:00 Prestávka na obed v Reštaurácii Gaudeamus v budove školy
13:00 – 17:00 Prednášky prihlásených účastníkov konferencie
13:00 – 13:15 prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.: Novšie prístupy k edukácii – možnosť zvyšovania gramotnosti žiakov
13:15 – 13:30 doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.: Dirichletův princip ve školské matematice
13:30 – 13:45 doc. Ing. Ján Zelem, CSc.: Nie je sa čím chváliť
13:45 – 14:00 RNDr. Dušan Vallo, PhD. - RNDr. Viliam Ďuriš, PhD.: Rovinné rezy telies v príprave budúcich učiteľov matematiky
14:00 – 14:15 doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.: Stratégie využitia symetrií pri práci s obrázkom
14:15 – 14:30 doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.: Poznatky a predstavy o rovnobežníkoch študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
14:30 – 14:50 Prestávka na občerstvenie
14:50 – 15:00 PaedDr. PhDr. Valéria Švecová, PhD. – PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.: Matematická gramotnosť budúcich učiteľov elementaristov v závislosti od typu škôl
15:00 – 15:10 PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.: Počítač, tablet alebo grafická kalkulačka
15:10 – 15:20 PhDr. Jiřina Novotná, PhD.: Některé motivační hry ve výuce pravděpodobnosti
15:20 – 15:30 Ing. Jana Šošovičková, PhD.: Možnosti zvýšenia technickej a prírodovednej gramotnosti v podmienkach základnej školy
15:30 – 15:40 JUDr. Ing. Mgr. Kateřina Šmejkalová: Využití participativních metod při výuce učitelů technických oborů
15:40 – 15:50 Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. – doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. – doc. RNDr. Ludek Jančár, CSc.: Motivational Methods in Teaching Chemical Calculations at Lower Secondary School
15:50 – 16:00 PaedDr. Júlia Záhorská, PhD. – RNDr. Viliam Ďuriš, PhD. – RNDr. Dušan Vallo, PhD.: Matematické kompetencie študentov pri nástupe na vysokoškolské štúdium
16:00 – 16:10 Mgr. Lukáš Lednický: Príprava a plánovanie vyučovacích hodín s prvkami objavného vyučovania
16:10 – 16:20 Mgr. Monika Krčmárová: História na hodine matematiky na strednej škole
16:20 – 16:30 doc. Ing. Imrich Andrejčák, PhD. – Mgr. Gabriela Sláviková, PhD. – Mgr. Jana Smoligová: Motivácia žiaka v podmienkach edukácie
16:30 – 16:40 doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. – Ing. Daniel Kučerka, PhD. – doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD.: Tvorba odborných učebných textov a ich vyhodnotenie
16:50 – 17:00 PaedDr. Marek Varga, PhD.: Motivácia určitého integrálu
17:00 – 17:10 PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.: Aplikácia matematických modelov určovania prevýšení, ich efektívne využívanie modernými technológiami edukácie v geodézii
17:10 – 17:20 PaedDr. Dáša Porubčanová – Mgr. Simona Vojtášová Berová: Od tvorivosti k praktickej gramotnosti v odbornom vzdelávaní
17:30 - Záver konferencie a posedenie v Reštaurácii Gaudeamus

Poznámka: Program konferencie sa môže meniť na základe prípadnej neúčasti neiktorých prihlásených účastníkov

                

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.