Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  Projekt virtuálnej univerzity
  Projekt IT k modermému manažmentu
  Projekt VŠ na základe eu. štandardov
  Projekt zvyšovania kvality vzdelávania na DTI
  Projekt manažér služieb v automobilovom priemysle
  Projekt Dobudovanie infraštruktúry na DTI
  Ver. obstarávanie 1
  Ver. obstarávanie 2
  Ver. obstarávanie 3
  Zmluvy
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Manažér služieb v automobilovom priemysle

                    


        

Na DTI sa realizuje projekt Manažér služieb v automobilovom priemysle

Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa začal realizovať projekt s názvom Manažér služieb v automobilovom priemysle. Projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o., ktorý pôsobí ako súkromná vysoká škola, požiadal o príspevok s cieľom vytvoriť nový študijný program so zameraním na manažment služieb v automobilovom priemysle

Študijný program s názvom Manažér služieb v automobilovom priemysle, ktorý v ponuke vzdelávania na Slovensku zatiaľ absentuje, poskytne vzdelávanie v oblasti predaja, servisu a logistiky v súvislosti s automobilovým priemyslom. Bude vytvorený na základe analýzy potrieb trhu a po zabezpečení technického a personálneho zázemia implementovaný na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom.

Základné údaje o projekte
Názov projektu:
Manažér služieb v automobilovom priemysle
ITMS projektu: 26110230091
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej společnosti

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.