Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Univerzita tretieho veku DTI

Na DTI sa otvoril druhý ročník univerzity tretieho veku

Dňa 18. septembra 2013 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konalo slávnostné otvorenie druhého ročníka Univerzity tretieho veku DTI. Takmer štyri desiatky študentov prvého a druhého ročníka Univerzity tretieho veka DTI sa zišli, aby za účasti rektora DTI, prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc., prorektora pre vedu a výskum, doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, PhD., a povereného prorektora pre kvalitu a rozvoj, doc. Ing. Romana Hrma, PhD. spoločne oslávili návrat do školských lavíc. Na podujatí sa zúčastnili aj manažérka pre celoživotné vzdelávanie na DTI, PhDr. Iveta Žeravíková, PhD. a garanti a vyučujúci dvoch študijných programov, ktoré sa tento akademický rok otvárajú – Informačno-komunikačné technológie v živote senioraZáhradníctvo.
Ako pripomenula Iveta Žeravíková, na Dubnickom technologickom inštitúte sa činnosť univerzity tretieho veku začala symbolicky v roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a bol zameraný na vzdelávanie seniorov. Vzhľadom na rastúci počet starších ľudí je potrebné zaujímať sa aj o ich sekundárne potreby, teda vzdelávanie, rozvoj komunikácie, vytváranie nových spoločenských väzieb i pocit užitočnosti a sebarealizáciu. Jednou z možností podpory zdravého a aktívneho starnutia populácie je využitie regionálnych zdrojov na vzdelávanie a aktívne prežívanie voľného času. A práve Dubnický technologický inštitút vytvoril takéto možnosti tým, že umožnil vznik univerzity tretieho veku.
Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a dobrej nálade, ktorú účastníci vzdelávacej aktivity rozdávali plným priehrštím. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie speváckeho zboru Studnica, ktorého členovia sú zároveň študentmi Univerzity tretieho veku DTI. Predstavili pásmo poézie, spevu sprevádzaného hrou na harmonike a dokonca aj tanca na tému vinobranie.
Študentom Univerzity tretieho veku DTI želáme, nech ich dobrá energia, ktorú ukázali počas slávnostného otvorenia, neopúšťa. Zároveň im prajeme pevné zdravie a aby sa im v akademickom roku 2013/2014 darilo. Nech skutočne platí aj v reálnom živote Nulla aetas ad discendum sera... (Na učenie nie je nikto starý...)

Informácia pre záujemcov o štúdium na Univerzite tretieho veku DTI

Dodatočný termín podania prihlášok je do 1.10.2013.

Doplňte si vedomosti, zdokonaľte si zručnosti, stretnite sa so zaujímavými ľuďmi, získajte priestor pre sebarealizáciu... Štúdium na univerzite tretieho veku je určené seniorom a je prístupné všetkým záujemcom nad 50 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou.

1. INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V ŽIVOTE SENIORA
Program je zameraný na prácu s počítačom a využitie komunikačných možností, ktoré počítačová technológia poskytuje. Zámerom programu je zmenšiť bariéry medzi staršou generáciou a súčasnými technologickými trendmi. Program je významne prepojený s praktickými cvičeniami a aplikáciou teoretických vedomostí do praxe.   

2. ZÁHRADNÍCTVO
Program je zameraný na oblasť záhradníctva, ovocinárstva a sadovníckej dendrológie. Zámerom programu je zoznámiť poslucháčov zo zásadami úspešného záhradníctva a poskytnúť tak súbor nielen teoretických poznatkov, ale predovšetkým prakticky využiteľných rád. Program obohacujú ekologicky zamerané prednášky, ktoré orientujú poslucháča v spektre základných parametrov životného prostredia. 

Viac informácií na www.dti.sk - Celoživotné vzdelávanie - Univerzita tretieho veku

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.