Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Učiteľské mobility
  Študentské mobility
  Course catalogue
  Erasmus Policy Statement
  Erasmus+ charta
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - ERASMUS

VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA ŠTUDENTOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu študentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2015 o 13.00 hodine v priestoroch zasadacej miestnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Zápisnica z výberového konania - študentská mobilita (stiahni tu)


VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY ŠTUDENTOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na študijné pobyty v letnom semestri akademického roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+

Výber sa uskutoční na základe prihlášok študentov 26.11. 2015 o 13.00 v zasadačke DTI.

Členovia výberovej komisie: členovia komisie pre zahraničné vzťahy.

Hodnotiace kritériá – študenti:

 • študijné výsledky                                               max. 40 %
 • ŠVOČ                                                              max. 15 %
 • aktivity                                                             max. 15 %
 • jazyková príprava                                              max. 20 %
 • motivácia                                                          max. 5 %
 • predbežný študijný plán                                      max. 5 %

Podmienky:

 • v čase nástupu na študijný pobyt ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
 • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
 • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
 • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

Prihlášku, Europass a motivačný list je potrebné odovzdať do 25.11. 2015  Erasmus+ koordinátorovi doc. PhDr. M. Škodovi, PhD., (v miestnosti prorektorov).

Dokumenty na stiahnutie:

Ponuka ERASMUS+ mobilít na akademický rok 2015/2016

Prihláška Erasmus+

Europass


VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY ŠTUDENTOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na študijné pobyty v zimnom semestri akademického roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+

Výber sa uskutoční na základe prihlášok študentov 26.6. 2015.

Členovia výberovej komisie: členovia komisie pre zahraničné vzťahy.

Hodnotiace kritériá – študenti:

 • študijné výsledky                                               max. 40 %
 • ŠVOČ                                                              max. 15 %
 • aktivity                                                             max. 15 %
 • jazyková príprava                                              max. 20 %
 • motivácia                                                          max. 5 %
 • predbežný študijný plán                                      max. 5 %

Podmienky:

 • v čase nástupu na študijný pobyt ukončený 1. rok denného vysokoškolského štúdia
 • vyplnená prihláška na pobyt  (s povinnými prílohami)
 • jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
 • neúplná prihláška sa považuje za nedodanú

Prihlášku, Europass a motivačný list je potrebné odovzdať do 22.6. 2015  Erasmus+ koordinátorke doc. PaedDr. Z. Kráľovej, PhD., (v miestnosti prorektorov).

Dokumenty na stiahnutie:

Ponuka ERASMUS+ mobilít na akademický rok 2015/2016

Prihláška Erasmus+

Europass


 

VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA - MOBILITA ŠTUDENTOV

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zverejňuje výsledok výberového konania na mobilitu študentov, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.09.2013 o 10.00 hodine v priestoroch zasadacej miestnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Zápisnica z výberového konania - študentská mobilita (stiahni tu)


VÝBEROVÉ KONANIE – MOBILITY ŠTUDENTOV

Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na mobilitu študentov na štúdium v rámci programu ERASMUS.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 04.09.2013 (streda) o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti DTI v Dubnici nad Váhom (1. poschodie).

Uchádzači pri výberovom konaní predložia:

 • Program štúdia na prijímacej vysokej škole.

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje konkurz na Erasmus študentskú mobilitu v akademickom roku 2013/2014 (zimný aj letný semester)

Podmienky účasti:

1. študent DTI minimálne 2 ukončené semestre v čase mobility (odporúča sa pre budúcich študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia);
2. podanie vyplnenej prihlášky s potrebnými prílohami.

Termín podania prihlášky: do 21. júna 2013

Vytlačenú a podpísanú prihlášku odovzdajte asistentke pána rektora, Bc. Márii Doričkovej

Dokumenty na stiahnutie:

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.