Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom organizoval v dňoch 23. – 24. mája 2013 už štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2013, ktorá sa už tradične venuje problematike využívania prvkov moderných technológií vo vzdelávaní. Po minuloročnom hosťovaní v poľskej Łomży sa tohtoročná konferencia konala v atraktívnom prostredí Grand hotela Permon v Podbanskom vo Vysokých Tatrách. Vedecký garant konferencie, prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., ako preferovanú pre tento ročník stanovil problematiku mobilného vzdelávania a praktické aplikácie tzv. experimentov na diaľku, ktoré môžu využívať aj telesne postihnutí občania.

Záštitu nad tohtoročnou konferenciou prijali generálny riaditeľ Sekcie VŠ na MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Dupres Group, Ing. Daniel Lajčin, PhD., rektor DTI, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. a riaditeľka DTI, Mgr. Gabriela Sláviková, PhD.

Vedeckej konferencie vo všetkých jej formách sa zúčastnilo viac ako 100 odborníkov zo Slovenska a zahraničia, hlavne z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska a Srbska. Podelili sa o výsledky svojej práce formou pozvaných prednášok, posterov, príspevkov v publikáciách a počas pokonferenčného workshopu.

Vedecký garant vo svojom úvodnom slove poďakoval dr hab. inż. Ryszardovi Szczebiotovi a dr hab. inż. prof. PWSIiP Wojciechovi Kornetovi za úspešné zvládnutie organizácie konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2012, ktorá sa konala na pôde Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, a za vydanie vedeckej publikácie Present Day Trends of Innovations 2. V rámci otvorenia pozdravili vo svojich príhovoroch účastníkov konferencie aj riaditeľka DTI a rektor DTI a predstavení boli dvaja členovia Akreditačnej komisie z Poľska a jeden člen pracovnej skupiny AK zo Slovenska. Vedecký garant ďalej predstavil nových odborných a mediálnych partnerov konferencie DTI 2013 a sponzorov. Úvodná plenárna prednáška poskytla prierez v oblasti kreovania profesionálne orientovaných serverov od roku 1998 napr. pre spoločnosť European Structural Integrity Society (ESIS). Zároveň bola spomenutá história vydávania elektronických odborných časopisov, ktoré zanikli z dôvodu nedostatočnej legislatívy autorských práv a uznávania takto publikovaných príspevkov napr. pre akreditáciu. Živé diskusie vyvolali hlavne prednášky s on-line ukážkami o nastupujúcom trende inovatívneho vzdelávania, kedy je umožnený interaktívny prístup k multimediálnemu obsahu na vzdialených serveroch a na diaľku, prístupom na internet, je možné meniť regulačné prvky prístrojov a dokonca technologické parametre celých experimentálnych zariadení. K zaujímavým určite patrili firemné prezentácie od zástupcov firiem e-learnmedia, s. r. o., BMI Brno, CITO Digital s. r. o a Sova Digital s. r. o., popularizujúce široké možnosti mobilného vzdelávania. Spoločnosť GARMIN predstavila najnovšie multimediálne navigácie radu nűvi, ktoré si účastníci mohli aj sami otestovať.

Odborným výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie sú v tomto roku dve recenzované publikácie príspevkov z konferencie v printovej podobe. Príspevky v anglickom jazyku boli vydané v publikácii s názvom Present Day Trends of Innovations 3, príspevky v iných ako anglickom jazyku sú uverejnené v publikácii Dnešné Trendy Inovácií.

Počas slávnostnej recepcie v prvý večer podujatia pokrstila riaditeľka DTI, Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., odbornú publikáciu o nových vzdelávacích, školiacich a tréningových centrách EÚ, vzdelávacích technológiách a interaktívnych výučbových materiáloch pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu a nezamestnaných v oblasti stavebníctva. Kniha prezentuje výsledky 3-ročnej práce medzinárodného kolektívu autorov z Poľska, Talianska a Rumunska, pričom Slovensko v nej zastupuje prof. Várkoly z Dubnického technologického inštitútu.

Záverečným bodom programu bol medzinárodný workshop, ktorý slúžil na konkretizáciu záverov z medzinárodnej vedeckej konferencie formou diskusie s cieľom otvoriť možnosti ďalšej spolupráce medzi DTI a zúčastnenými inštitúciami.

Ako sa vyjadril vedecký garant konferencie, podujatie splnilo očakávania z hľadiska odbornosti, aj z hľadiska vytvoreného priestoru na networking a diskusné fórum o inovačných trendoch v oblasti modernizácie vzdelávania. Viacerí účastníci potvrdili, že ich tematické zameranie odborných sekcií oslovilo a využijú príležitosť zapojiť sa do ďalších ročníkov.

Poďakovanie: vedecký garant a organizátori konferencie ďakujú za spoluprácu hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s. r. o., Dupres Consulting s. r. o. a Dupres s. r. o., ako aj slovenským, českým a poľským odborným, mediálnym a mediálno-odborným partnerom konferencie – Garmin, B&M InterNets spol. s r. o., CITO Digital s. r. o., SOVA Digital a. s., Media/ST, Strojárstvo/Strojírenství, Stavebníctvo a bývanie, PC REVUE, INFOWARE, SMARTTECH 3D scanners, Pastel – reklamné štúdio, T. Smaragd, KAQUN Sk s. r. o., Dubnické noviny, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, portalvs.sk a Televízia Považie.

Zúčastnené univerzity a školy
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (PL)
Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom (PL)
The State Higher School of Computer Science & Business Administration in Łomża (PL)
Czestochowa University of Technology (PL)
Bialystok Technical University (PL)
Academy of Bussiness in Dąbrowa Górnicza (PL)
Silesian University of Technology, Śląska (PL)
Business Economics Academy, Čačak (SRB)
Vysoká škola finanční a správní, Praha (CZ)
Mendelova univerzita, Brno (CZ)
Masarykova univerzita v Brne (CZ)
Evropský polytechnický institút, Kunovice (CZ)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (CZ)
Ostravská univerzita v Ostrave (CZ)
Univerzita Komenského v Bratislave (SK)
Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (SK)
Technická univerzita vo Zvolene (SK)
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne (SK)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK)
Žilinská univerzita v Žiline (SK)
 

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.