Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Študentská vedecká odborná činnosť 2013

Študentská vedecká odborná činnosť na DTI

Dňa 16. mája 2013 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konal už 5. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá sa realizuje tradične na konci letného semestra. Cieľom súťaže je podnietiť záujem študentov na základe už osvojenej metodológie riešiť vybranú tému a tak ich motivovať k aktivitám v oblasti vedy a výskumu.
Tento rok sa na súťaži, alebo prehliadke odborných prác, Študentskej vedeckej odbornej činnosti DTI zúčastnilo 14 študentov – 7 študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 7 študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Súťažné práce študentov riešili rozličné témy a podľa zamerania boli hodnotené jednou z dvoch odborných hodnotiacich komisií, ktoré stanovil prorektor pre vedu a výskum:

  1. odborná hodnotiaca komisia – zameraná na oblasť ekonomiky a techniky
    Predseda: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
    Členovia: Ing. Radmila Herzánová, PhD., Ing. Jozef Petrek, PhD.,
  1. odborná hodnotiaca komisia – zameraná na oblasť pedagogiky, didaktiky a IKT
    Predsedníčka: doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD.
    Členovia: PaedDr. Slávka Hlásna, PhD., PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

Práca komisií bola orientovaná hlavne na sledovanie výsledkov bádania, kvalitu prezentácie, spôsob komunikácie, ale zároveň vždy zhrnula rady a odporúčania pedagógov ako skvalitniť a spropagovať jednotlivé súťažné práce v budúcej tvorivej činnosti študentov.
Predsedovia komisií zhodnotili úroveň prezentovaných prác celkovo kladne, pričom u zúčastnených študentov oceňujú hlavne ich angažovanosť a snahu zapojiť sa v rámci svojich možností do vedeckej činnosti a rozšíriť si svoje odborné schopnosti a kompetencie. Pre študentov býva ŠVOČ zároveň možnosťou získať nové poznatky a skúsenosti, ktoré využijú pri obhajobe záverečných prác pred komisiami štátnych záverečných skúšok.

Na záver podujatia odovzdal rektor školy, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., súťažiacim študentom čestné diplomy a vecné ceny z Dubnického technologického inštitútu. Všetci, ktorí si našli čas na prípravu a účasť, sú víťazi, keďže prekonali sami seba a nabrali odvahu verejne predstaviť výsledky svojej práce. Za dôstojný priebeh podujatia a príjemnú atmosféru patrí vďaka organizátorom ako aj študentom DTI, ktorí sa už môžu tešiť (a pripravovať) na ďalší ročník ŠVOČ.

Všetkým zúčastneným študentom gratulujeme a prajeme všetko dobré.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.