Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Slávnostná inaugurácia rektora DTI

„Pociťujem pokoru, ale predovšetkým obrovskú zodpovednosť...“ povedal prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., nový rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, tesne po inaugurovaní. Vo svojom príhovore prizval k náročnej práci každého člena pedagogického kolektívu a pracovníka DTI a zároveň povzbudil študentov do ďalšieho zodpovedného štúdia, aby sa všetci spoločnými silami pričiňovali o dobré meno DTI.

Ceremoniál uvedenia rektora do funkcie sa konal 11. apríla 2013 v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom za účasti významných hostí z akademickej, štátnej aj lokálnej správnej a podnikateľskej sféry. Ako povedal prof. Petlák, poctou a zároveň istou výzvou do ďalšej zodpovednej práce bola účasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušana Čaploviča, ktorý si nenechal ujsť inauguráciu jedného z popredných slovenských odborníkov v oblasti didaktiky a teórie vzdelávania. Akademickej slávnosti sa zúčastnili rektori a v ich zastúpení prorektori zo 14 univerzít a vysokých škôl na Slovensku, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Pavol Sedláček, primátor Dubnice nad Váhom, Jozef Gašparík, členovia Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl na Slovensku, zástupcovia niektorých stredných škôl v regióne a mnohí ďalší významní hostia, pracovníci a študenti DTI. Niektorí z nich využili príležitosť prihovoriť sa novému rektorovi aj celému auditóriu vo svojich slávnostných rečiach. Sviatočnú chvíľu umocnilo vystúpenie sláčikového kvarteta Laugarício.

Prof. Petláka vymenoval do funkcie rektora DTI prezident SR dňa 25. januára 2013 na návrh Akademického senátu DTI a potvrdením tohto návrhu Správnou radou DTI. Slávnostným inauguračným obradom, pri ktorom odovzdal podpredseda akademického senátu, doc. Ing. Martin Lorko, CSc., rektorovi reťaz ako symbol jeho právomocí a zodpovednosti, sa prof. Petlák stal aj podľa akademických tradícií a v súlade so Štatútom DTI rektorom DTI. Môžeme sa len pridať k slovám doc. Lorka, ktorý vo svojom príhovore predstavil osobnosť nového rektora: „Prof. Petlák patrí k popredným predstaviteľom v histórii školstva, ktoré prispeli k rozvoju slovenskej pedagogiky. Sme veľmi radi, že táto významná osobnosť zastáva funkciu rektora DTI.“

Atmosféru podujatia zachytávajú aj reportáže regionálnych televízií.
Reportáž TV Považie
Reportáž TV Trenčín

   
         
   
         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.