Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Celoživotné vzdelávanie
  Detská univerzita
  Univerzita tretieho veku
  Doplňujúce pedagogické štúdium
  Atestácie
  Kontinuálne vzdelávanie
  MBA
  Jazykové vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Inovačné vzdelávanie

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ponúka akreditované vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Kontinuálne vzdelávanie tvorí významnú súčasť profesijného rozvoja, za ktoré môžu pedagogickí a odborní zamestnanci získať kredity a následne ich zhodnotiť v nárokovateľnom kreditovom príplatku.

Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje:

  • v súlade so zákonom 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
  • v znení zákona č. 390/2011
  • v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Názov programu: “Výchovno-vzdelávacia práca majstra odbornej výchovy s problémovým žiakom”.

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
Celkový rozsah vzdelávania: 110 hodín
Počet priznaných kreditov: 25

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

  • majster odbonej výchovy
Prihláška na vzdelávanie
Rozhodnutie o schválení inovačného vzdelávania
Cenník 2014/2015

Názov programu: “Výchovno-vzdelávacia práca vychovávateľa s problémovým žiakom/dieťaťom”.

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
Celkový rozsah vzdelávania: 110 hodín
Počet priznaných kreditov: 25

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

  • vychovávateľ
Prihláška na vzdelávanie
Rozhodnutie o schválení inovačného vzdelávania
Cenník 2014/2015

Názov programu: “Manažment škôl”

Druh kontinuálneho vzdelávania: funkčné
Celkový rozsah vzdelávania: 200 hodín
Počet priznaných kreditov: bez kreditov

Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

aj pre kariérovú pozíciu:

  • vedúci pedagogický zamestnanec
Prihláška na vzdelávanie
Rozhodnutie o schválení funkčného vzdelávania
Cenník 2014/2015

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.