Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Celoživotné vzdelávanie
  Detská univerzita
  Univerzita tretieho veku
  Doplňujúce pedagogické štúdium
  Atestácie
  Kontinuálne vzdelávanie
  MBA
  Jazykové vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Atestácie

OZNÁMENIE K ATESTÁCIÁM

Oznamujeme uchádzačom o vykonanie prvej alebo druhej atestácie, že v súlade so zákonom č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhlášky), § 17 ods.3 je Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (ďalej len DTI) atestačnou organizáciou pre prvú a druhú atestáciu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v kategóriách:

- pedagogických zamestnancov:

 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • učiteľ a v podkategórii:
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
  • učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie,
  • učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie,
  • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie.

Pedagogický alebo odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania.

Tematické okruhy na prvú a druhú atestáciu schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vyššie spomenuté kategórie sú uvedené nižšie.

Podmienky na vykonanie atestácie
Žiadosť o vykonanie atestácie
Cenník 2014/2015 - konzultácie
Cenník 2014/2015 - atestácie
 
Iné dokumenty a formuláre na stiahnutie:
Obal a titulný list atestačnej práce  - prvá atestácia
Obal a titulný list atestačnej práce -  druhá atestácia

 

Majster odbornej výchovy Vychovávateľ                                  
Schválené tematické okruhy pre 1. atestáciu Schválené tematické okruhy pre 1. atestáciu
Schválené tematické okruhy pre 2 atestáciu Schválené tematické okruhy pre 2. atestáciu
   
   
Učiteľ  
Schválené tematické okruhy pre 1. atestáciu  
Schválené tematické okruhy pre 2. atestáciu  

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.