Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Akademická knižnica DTI
  Učebnica pre vodičov
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Ucebnica pre vodičov

Učebnica pre vodičov z povolania - nové prepracované vydanie

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI) edituje v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít učebnicu pre vodičov z povolania. Tretie, prepracované vydanie učebnice sa vydáva so zámerom doplniť existujúcu ponuku a uspokojiť dopyt po odborných publikáciách v oblasti vzdelávania vodičov, ktoré nariaďuje slovenská legislatíva s cieľom znížiť dopravnú nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Učebnica je určená najmä vodičom z povolania s vodičským oprávnením na skupinu C, D, C+E a D+E, vodičom referentom, dispečerom a manažérom v autodoprave, relevantné informácie však v učebnici nájde každý aktívny vodič, ktorý si chce doplniť a aktualizovať vedomosti.

Publikácia sa skladá z dvoch častí - učebných osnov a otázok s jednoduchými odpoveďami, s ktorými sa vodiči z povolania stretnú na skúškach k získaniu osvedčenia o základnej kvalifikácii.

Publikáciu schválilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre potreby školení pre vodičov z povolania podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Práve systematické vzdelávanie vodičov, ktorému táto učebnica výrazne napomôže, môže byť kľúčom k riešeniu problémov dopravnej situácie na Slovensku.

Cena: 18,50 Eur

© Ing. Milan Hamar
Recenzenti:
prof. Ing. Štefan   L i š č á k, PhD.
prof. Ing. Alica   K a l a š o v á, PhD.
prof. Ing. Gustáv   K a s a n i c k ý, PhD.
JUDr. Ján   N o c i a r, PhD.
JUDr. Štefan K o č a n, PhD.
Vydal: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
ISBN: 978-80-89400-44-7
EAN: 9788089400447

Kontakty a objednávky

V prípade záujmu o publikáciu je potrebné vyplniť objednávkový formulár (viď dokument na stiahnutie nižšie) a zaslať ho na uvedenú e-mailovú adresu.

Objednávkový formulár

Učebnicu pre vodičov z povolania si môžete objednať aj e-mailom alebo telefonicky (viď nižšie uvedené kontaktné údaje). V objednávke prosím uveďte Vaše fakturačné údaje (názov, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický a e-mailový kontakt) a počet objednávaných kusov.

E-mail: vodici@dti.sk
Tel.: +421 917 351 364

Poznámka: V prípade, že by bol objednávkový formulár neaktívny, je potrebné prepnúť sa na nástroj "Ruka".
 

Partneri a podporovatelia

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ďakuje odborným partnerom, partnerom a podporovateľom za pomoc a podporu pri zabezpečení vydania učebnice pre vodičov z povolania.

               
Ucebnica partneri   Ucebnica partneri   Ucebnica partneri   Ucebnica partneri  
               
Ucebnica partneri  

  Ucebnica partneri    
               
Logo partneri  

Ucebnica partneri

   

Ucebnica partneri

 
   

logo_Queen_Investment

     

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.