Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Slávnostné otvorenie prvého ročníka Univerzity tretieho veku DTI

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o., slávnostne otvoril 12. septembra 2012 prvý ročník Univerzity tretieho veku DTI.
Stalo sa tak symbolicky práve v roku 2012, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a zameraný na vzdelávanie seniorov. Vzhľadom na rastúci počet starších ľudí je potrebné podporovať zdravé a aktívne starnutie populácie a Dubnický technologický inštitút k tejto snahe prispieva vytváraním možností na rozširovanie vedomostí a zručností seniorov v rámci Univerzity tretieho veku DTI.
Súčasťou otváracieho ceremoniálu boli aj slávnostné imatrikulácie budúcich študentov Univerzity tretieho veku DTI, počas ktorých im odovzdal rektor školy, RNDr. Karol Korintuš, imatrikulačné listy. Tridsať študentov, ktorí boli týmto aktom oficiálne prijatí do študentskej obce DTI, prišiel pozdraviť a povzbudiť krátkym príhovorom aj zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl.
Študenti Univerzity tretieho veku DTI budú v akademickom roku 2012/2013 študovať v dvoch študijných programoch: Informačno-komunikačné technológie v živote seniora a Záhradníctvo.
Študijný program Informačno-komunikačné technológie v živote seniora je zameraný na prácu s počítačom a využitie komunikačných možností, ktoré počítačová technológia v súčasnosti poskytuje. Jeho cieľom je hlavne zmenšiť bariéry medzi staršou generáciou a informačno-komunikačnými technológiami, naučiť poslucháča prácu na počítači a internete a pomôcť mu využívať celý rad výhod, ktoré novodobé informačno-komunikačné prostriedky ponúkajú. Program je prepojený s praktickými cvičeniami a s aplikáciou teoretických vedomostí do praxe.
Študijný program Záhradníctvo je zameraný na oblasť záhradníctva, ovocinárstva a sadovníckej dendrológie. Cieľom programu je v chronologicky usporiadaných celkoch zoznámiť študentov so zásadami úspešného záhradníctva a poskytnúť im súbor nielen teoretických poznatkov, ale predovšetkým prakticky využiteľných rád. Program je obohatený o ekologické prednášky, ktoré úzko súvisia s hlavnou témou programu a orientujú študenta v spektre parametrov životného prostredia.

Študentom Univerzity tretieho veku DTI prajeme mnoho získaných vedomostí a zručností, zaujímavých stretnutí a veľa dobrej energie a chuti do učenia. Univerzite tretieho veku DTI ako takej želáme veľa úspechov v činnosti, ale hlavne pozorných a po vedomostiach túžiacich študentov. Nech skutočne platí aj v reálnom živote Nulla aetas ad discendum sera... (Na učenie nie je nikto starý...)

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.