Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Novinky z medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2012

Tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií sa konal v dňoch 28. – 29. mája 2012 v poľskom meste Łomża v spolupráci Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom a Štátnej vysokej školy informatiky a obchodu v Łomży (PWSIP,Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Łomży).

Tým sa konferencia niesla tento rok v znamení inovácií nielen v rámci tém a obsahového zamerania odborných príspevkov, ale aj celkovej organizácie tohto periodického medzinárodného vedeckého podujatia. Po prvýkrát sa totiž konalo v zahraničí a po prvýkrát si organizačné povinnosti rozdelili dvaja partneri.

Mesto Łomża, zastúpená primátorom, a hlavne partnerská vysoká škola PWSIP sa stali srdečnými hostiteľmi cca 50 odborníkov z poľských, slovenských, českých a ukrajinských vysokých škôl , firiem a spoločností. Tí v priestoroch novej a moderne vybavenej školy predstavili výsledky svojej práce a podelili sa o vedomosti a skúsenosti z oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu a trendov využívania elektronických technických pomôcok vo vzdelávaní.

Mnohí spíkri otvorili nové témy a vyvolali živé diskusie o problémoch v tejto oblasti a možných cestách riešenia. Veľký záujem vzbudili prezentácie odborníkov z fachu, z ktorých mnohé boli interaktívne a spestrené názornými ukážkami. Príkladom môže byť predvádzacia prednáška spoločnosti Garmin, počas ktorej sa prítomní dozvedeli o novej rade špičkových navigačných systémov s modernými mobile learning aplikáciami, a mohli si ich na predvádzacej navigácii osobne odskúšať, nastaviť a zmeniť parametre a aplikácie podľa seba. Prednáška obchodnej riaditeľky spoločnosti Smarttech popularizovala 3D skenery, ktoré nachádzajú čoraz širšie využitie aj vo vzdelávaní. Záujemcovia sa mohli nechať zosnímať 3D skenerom, svoje podobizne si pozrieť v špeciálnom programe a odniesť si ich na USB kľúči ako jednu zo spomienok na svoju účasť na tomto podujatí. Zaujímavá bola aj prezentácia firmy B&M InterNets z Brna, ktorú autori venovali moderným koncepciám e-learningu.

Väčší priestor na networking a neformálnejšie rozhovory poskytli aktivity sprievodného programu ako slávnostný banket a záverečný medzinárodný workshop. Na ňom sa diskutovalo o možnostiach budúcej odbornej spolupráce zúčastnených inštitúcií čo sa týka medzinárodných vedecko-výskumných projektov, tvorby vysokoškolských učebníc, vedeckých monografií a vedeckých príspevkov do karentovaných časopisov.

Príspevky účastníkov a odborné ponuky mediálno-odborných partnerov konferencie vyjdú v printovej recenzovanej monografii v anglickom jazyku a na CD nosiči.

Že bol aj tento ročník konferencie prínosný po odbornej aj spoločenskej stránke, potvrdili mnohí účastníci. Za takmer ročnú prípravu tohto odborného vedeckého podujatia patrí vďaka predovšetkým prodekanovi Inštitútu obchodu PWSIP dr. Ryszardovi Szczebiotovi a jeho lokálneho organizačného tímu v Łomżi, ako aj partnerom zo slovenskej strany – vedeckému garantovi konferencie prof. Ladislavovi Várkolymu a jeho organizačnému tímu z DTI.

Už teraz sa začali negociácie o spolupráci a organizovaní štvrtého ročníka konferencie DTI 2013, ktorá získava v odborných kruhoch čoraz vyššiu reputáciu a naberá na význame.

Vedecký garant a organizátori konferencie ďakujú touto cestou za spoluprácu hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s. r. o., Dupres Consulting s. r. o. a Dupres s. r. o., ako aj odborným, mediálnym a mediálno-odborným partnerom konferencie – Garmin, Media/ST, Strojárstvo/Strojírenství, Stavebníctvo a bývanie, B&M InterNets, PC REVUE, INFOWARE, eFocus – časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách, Dubnické noviny, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, portalvs.sk. Z poľskej strany patrí vďaka hlavne firmám Smarttech Sp. Z.o.o., Super Łomża.pl a Narexinfo.pl.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.