Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Aké boli tohtoročné štátne skúšky na Dubnickom technologickom inštitúte

Aj záver akademického roka 2011/2012 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom niesol v znamení štátnych skúšok študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy.

Náročné, ale pre tých, ktorí sa pripravili, úspešné a motivujúce štátne záverečné skúšky sa na Dubnickom technologickom inštitúte konali od 9. júna do 24. júna 2012. Počas šestnástich dní „štátnicovej šnúry“ sa pred skúšobnými komisiami vystriedalo postupne 1515 študentov tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy, z ktorých piati mali povolený odklad štátnych skúšok z roku 2011.

Z celkového počtu 1618 študentov tretieho ročníka DTI nezískalo absolutórium 108 študentov. Títo študenti nesplnili všetky predpísané podmienky k tomu, aby mohli pristúpiť k štátnym skúškam, t. j. neukončili tretí ročník štúdia alebo neodovzdali v určenom termíne bakalársku prácu.

Každý štátnicový deň predstúpilo pred každú z piatich skúšobných komisií 20 študentov – 10 v dopoludňajšom a 10 v popoludňajšom termíne. Z 1515 prihlásených študentov na štátnych skúškach DTI v akademickom roku 2011/2012 neuspelo 45 a 6 sa nezúčastnilo zo zdravotných dôvodov. Tí, ktorí neuspeli alebo sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť, budú mať možnosť ukončiť štátne skúšky počas opravného, resp. náhradného termínu v novembri 2012.

Štátnicové skúšobné komisie, ktorých predsedov a členov schválila na návrh rektora vedecká rada DTI, tvorili okrem pedagogických pracovníkov DTI aj ďalší špecialisti z akademického prostredia a praxe, napr. prof. Miron Zelina, prof. Branislav Pupala, doc. Nadežda Krajčová, doc. Miroslav Frankovský, doc. Juraj Tej a iní. Mnohí z nich oceňovali kvalitnú prípravu študentov a bakalárske práce so zaujímavou témou z praxe. Štátnicové skúšobné komisie skontrolovali každý protokol o miere originality bakalárskej práce z centrálneho registra záverečných prác a ani v jednom prípade sa nepreukázalo, že by išlo o plagiát. Všetky bakalárske práce prešli podľa vysokoškolského zákona kontrolou originality a sú uložené spolu s posudkami vedúceho práce a oponenta na 70 rokov v centrálnom registri záverečných prác.

Slávnostné promócie nových absolventov sa budú konať v dňoch 29. júna – 5. júla 2012 v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach.

Čerstvým bakalárom blahoželáme k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia a do ďalšieho života prajeme všetko dobré.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.