Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Slávnostné promócie na Dubnickom technologickom inštitúte

V dňoch 29. júna – 5. júla 2012 sa konali v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciachslávnostné promócie absolventov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

V priebehu siedmich promočných dní si vyzdvihlo bakalársky diplom z rúk prorektora pre vedu a výskumdoc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, PhD. približne 1100 absolventov bakalárskeho študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy. Zaslúžené ovocie získali po troch rokoch práce a náročných štátnych skúškach. Tie sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konali v dňoch od 9. – 24.6.2012 a úspešne ich absolvovalo takmer 1500 študentov. Študenti, ktorí neuspeli alebo sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť, budú mať možnosť ukončiť štátne skúšky počas opravného, resp. náhradného termínu v novembri 2012.

Výnimočnosť chvíle posilňovali svojou prítomnosťou nielen hlavní predstavitelia Dubnického technologického inštitútu na čele s RNDr. Karolom Korintušom, prorektorom pre vzdelávanie a marketing, dočasne povereným výkonom funkcie rektora školy, ale aj zástupcovia spolupracujúcich vysokých škôl či univerzít. Promočnú slávnosť si napriek vysokým horúčavám nenechali ujsť ani Monika Pšenčíková, zástupkyňa primátora Trenčianskych Teplíc, Ing. Štefan Daško, primátor Ilavy, Ing. Marián Medera, zástupca primátora Novej Dubnice, a ďalší čestní hostia, napríklad prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie VŠ na MŠVVaŠ SR či PhDr. Mária Janíková, poslankyňa NR SR. Svojou účasťou podporili aj samotný organizačný tím školy, ktorý sa pričinil o to, aby slávnostné podujatie prebehlo bez komplikácií a s noblesou. 

Ako sa vyjadril vo svojom slávnostnom príhovore rektor školy, absolventi Dubnického technologického inštitútu majú plné predpoklady k tomu, aby sa uplatnili na trhu práce a tvorivým spôsobom prispeli k sociálno-ekonomickému rozvoju spoločnosti.

Všetkým čerstvým bakalárom srdečne blahoželáme a v ďalšom nielen profesionálnom živote prajeme pevné zdravie a veľa šťastia.

   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.