Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Dni otvorených dverí Detskej univerzity DTI a Univerzity tretieho veku DTI

Dni otvorených dverí a ukážkové hodiny Detskej univerzity DTI a Univerzity tretieho veku DTI

V dňoch 6. – 7. marca mal Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom netradičných návštevníkov. V predpoludňajších hodinách zavítali do priestorov vysokej školy deti vo veku 6 – 13 rokov, ktoré sa aj s rodičmi prišli pozrieť na ukážkové hodiny Detskej univerzity DTI. Popoludní sa za školské lavice posadili seniori, ktorí využili príležitosť zúčastniť sa na ukážkových hodinách v rámci Univerzity tretieho veku DTI.

Vyučovanie bolo rozdelené na niekoľko paralelných 45-minútových hodín, aby si v prípade záujmu mohli potenciálni študenti detskej univerzity či univerzity tretieho veku vyskúšať viacero tém a spoznať viacero vyučujúcich.
Detské aktivity boli zamerané na témy: Ako veci fungujú, Krásne čísla a súvislosti medzi nimi, Poznaj sám seba, Sociálne siete a ich dopad na osobnosť, Ako sa hrávali naši starí rodičia, Ja hovorím, ty hovoríš – rozprávame sa? Súčasťou ukážkových hodín detskej univerzity boli aj zážitkové a tvorivé úlohy, v rámci ktorých si deti mohli vyskúšať napríklad postaviť vlastný vetroň, vymodelovať figúrku z keramickej hliny či upliesť košík z papierových šúľkov.
Ukážkové hodiny univerzity tretieho veku sa orientovali na humanitné, zdravotné, psychologické a čiastočne aj technické predmety. Seniori sa mali možnosť dozvedieť viac o témach: Teória jazdy motorových vozidiel, Samota a nuda, psychosomatické poruchy, Čím sa zaoberá filozofia, Na čo sú nám emócie, Je blázniť ľudské?

Dni otvorených dverí DTI sa niesli v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, ktorú si vychutnali nielen potenciálni absolventi univerzít, ale aj vyučujúci – či už vysokoškolskí pedagógovia z DTI alebo pracovníci zapojených centier voľného času. Podľa hojnej účasti sa dá usudzovať, že v regióne je záujem o podobné aktivity a Dubnický technologický inštitút rozšírením činnosti v oblasti celoživotného vzdelávania doplnil chýbajúcu ponuku.

A ešte dôležitá informácia pre záujemcov: prvé turnusy Detskej univerzity DTI sa budú konať počas letných prázdnin 2012 a Univerzita tretieho veku DTI sa otvára v septembri 2012.

Sledujte aktuality na www.dti.sk!

         
         
   
         
   
         
         
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.