Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  Projekt virtuálnej univerzity
  Projekt IT k modermému manažmentu
  Projekt VŠ na základe eu. štandardov
  Projekt zvyšovania kvality vzdelávania na DTI
  Projekt manažér služieb v automobilovom priemysle
  Projekt Dobudovanie infraštruktúry na DTI
  Ver. obstarávanie 1
  Ver. obstarávanie 2
  Ver. obstarávanie 3
  Zmluvy
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov na DTI

                    


        
         

Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov
v Dubnickom technologickom inštitúte

Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte - to je názov ďalšieho projektu, ktorý sa začal realizovať na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 1 a opatrenia 1.2 Operačného programu Vzdelávanie. Dubnický technologický inštitút s. r. o., oprávnený pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, požiadal o príspevok s cieľom navrhnúť a overiť systém merania kvality v súvislosti s rozvojom inovatívnych foriem vzdelávania v študijnom programe učiteľstvo profesijných predmetov. Všetky aktivity, realizované v rámci projektu, smerujú k plneniu rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitneniu poskytovaných študijných programov.

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte

ITMS projektu: 26110230059

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

 

 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.