Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Základné informácie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Výbory a partneri sympózia
  Kontakty
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Kontakty

Vedecký garant XII. sympózia

prof. Dr. habil. Sári Mihály
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete
Andragógia Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 17.
Hungary
e-mail: sari.mihaly@yahoo.com
tel.:+36 20 497 52 51

Gestor za Slovensko

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova ul. 533/20
018 41  Dubnica nad Váhom
Slovensko
e-mail: tamasova@dti.sk
tel.: +421 903 822 518

Lokálny sekretariát XII. sympózia (Debrecín, Maďarsko)

doc. PhDr. Juhász Erika, PhD.
Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete
Andragógia Tanszék
4010 Debrecen, Pf. 17.
Hungary
e-mail: juhaszerika5@gmail.com
tel.: +36-30/748-7013

Návratky, abstrakty a príspevky prosím zasielajte na všeobecnú e-mailovú adresu sekretariátu sympózia v Debrecíne fefegyesulet@gmail.com alebo na e-mailovú adresu sekretariátu XII. sympózia na Slovensku sympozium2014@dti.sk.

Sekretariát XII. sympózia (DTI v Dubnici nad Váhom, Slovensko)

Ing. Miriama Vojteková
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613
018 41  Dubnica nad Váhom
Slovensko
e-mail: sympozium2014@dti.sk
tel.: +421 915 496 678

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.