Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Základné informácie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Výbory a partneri sympózia
  Kontakty
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Organizačné pokyny a termíny

Organizačné pokyny pre prispievateľov

Termín zaslania návratky s abstraktom príspevku: 22. júl 2014 (termín bol posunutý!)

Termín zaslania príspevku: 30. november 2014

Formulár návratky na stiahnutie

Návratku je potrebné zaslať elektronicky, vyplnenú v anglickom alebo nemeckom jazyku, na e-mailovú adresu lokálneho sekretariátu sympózia v Debrecíne fefegyesulet@gmail.com alebo na adresu sekretariátu slovenského organizačného výboru sympozium2014@dti.sk.

Abstrakt príspevku je potrebné pridať na záver návratky. V abstrakte je potrebné uviesť meno autora/ov, názov príspevku, kľúčové slová, metodiku výskumu, významné výsledky. Maximálny rozsah abstraktu 800 - 1500 znakov.

Názov a zameranie príspevku (prednášky) treba prispôsobiť aktuálnej téme sympózia (Ekonomika-peniaze-etika-politika-vzdelávanie dospelých: zodpovednosť Európy).

Abstrakt a príspevok je nutné dodať v nemeckom alebo anglickom jazyku, prijaté však môžu byť aj štúdie vo francúzskom, španielskom a talianskom jazyku.

Upozorňujeme, že do publikácie budú zahrnuté len príspevky upravené podľa pokynov pre tvorbu príspevku. Organizátor žiada o rešpektovanie tematického zamerania sympózia a vyhradzuje si právo výberu príspevkov.

Ďalšie informácie:
prof. Sári Mihály  
e-mail:  sari.mihaly@yahoo.com  
tel.:+36-20 497 5251               

doc. Juhász Erika 
e-mail: juhaszerika5@gmail.com
tel.: +36-30/748-7013
              
doc. Viola Tamášová
e-mail: tamasova@dti.sk
tel: +421 903 822 518

 

 

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.