Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Nový akademický rok 2010/2011

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI) oficiálne privítal v poradí už šiestych študentov prvého ročníka. Tradičné slávnostné otvorenie nového akademického roka na vysokej škole, ktorá poskytuje vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy a od akademického roku 2011/2012 aj v magisterskom študijnom programe učiteľstvo technických predmetov, sa konalo 7.10.2011 v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom. Podujatie, doplnené tento rok o pripomenutie 5. výročia založenia DTI, poctili svojou účasťou nielen hlavní predstavitelia školy na čele s rektorom, prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc., ale aj zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy – primátor Ilavy, Ing. Štefan Daško, primátor Novej Dubnice, Ing. Peter Marušinec, primátora Dubnice nad Váhom zastupoval Ing. Pavol Kubečka, prednosta Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, a i.
Študentov, ktorí zaplnili sálu do posledného miesta, určite potešil sprievodný kultúrny program – najskôr úchvatné vystúpenie sláčikového kvarteta Magic Violin a po ňom harmonikoví virtuózi z Dubnice nad Váhom, súrodenci Natália a Timotej Filípkovci. Svojimi krátkymi, ale o to výraznejšími vystúpeniami si vyslúžili búrlivý potlesk všetkých zúčastnených.
Po kultúrnej vsuvke nasledovala imatrikulácia študentov prvého ročníka, v rámci ktorej odovzdal rektor školy po prečítaní slávnostného sľubu imatrikulačné listy trom zástupcom študentov. Študenti prvého ročníka sú tak oficiálne prijatí do študentskej obce Dubnického technologického inštitútu, čo so sebou prináša práva, ale takisto zaväzuje k plneniu študijných povinností. Zaslúženým ovocím serióznej práce však bude vysokoškolský diplom a právo používať akademický titul.
Aj my sa pripájame k prianiam, ktoré v rámci svojich príhovorov predniesli predstavitelia školy a vzácni hostia – k začiatku akademického roka prajeme (nielen) študentom DTI pevné zdravie a veľa energie pri prekonávaní prekážok, ktoré ich počas štúdia môžu stretnúť.

DTI otvorenie akadmeického roka 2010/2011   DTI otvorenie akademického roka 2010/2011   DTI otvorenie akademického roka 2010/2011
         
DTI otvorenie akademického roka 2010/2011   DTI otvorenie akademického roka   DTI otvorenie akademického roka 2010/2011
         
DTI otvorenie akademického roka 2010/2011   DTI otvorenie akademického roka 2010/2011   DTI otvorenie akademického roka 2010/2011

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.