Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011

Aj druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií 2011 sa niesol v duchu získavania a výmeny nových informácií z oblasti e-learningu a používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese. Vedecký garant konferencie, prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., pre ňu nastolil ako nosnú tému problematiku vzdelávania pomocou IT interaktívnej mediálnej a mobilnej komunikácie, s ktorou úzko súvisí jej financovanie aj prostredníctvom medzinárodných a regionálnych grantových projektov, práca expertných skupín MŠVVaŠ SR a problematika plagiatorizmu.

Podujatie, ktoré zorganizovala vysoká škola Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vo svojich priestoroch, sa konalo v dňoch 7. – 8. júla 2011. Viac ako 70 špecialistov z cca 20 vysokých škôl a univerzít zo Slovenska a zahraničia, hlavne Českej republiky a Poľska, ale aj odborníci z praxe a predstavitelia miestnej samosprávy si prišli rozšíriť svoje poznanie a niektorí sa aj podelili o výsledky svojej práce prostredníctvom prednášok a prezentácií, z ktorých niektoré boli spestrené názornými ukážkami a interaktívnymi vstupmi. Možnosť videopríhovorov využili spíkri z Poľska a Ukrajiny, ktorí sa nemohli na konferencii zúčastniť osobne. K prestíži konferencie určite prispeje printová recenzovaná monografia v anglickom jazyku a elektronický recenzovaný zborník z príspevkov konferencie, ktoré budú vydané v blízkom čase. Priestor na neformálnejšie diskusie a nadväzovanie kontaktov poskytol slávnostný banket v prvý večer podujatia, počas ktorého rektor školy, prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., pokrstil nový vedecký časopis Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom Acta Technologica Dubnicae. Ako potvrdil, v časopise budú v anglickom jazyku publikované vedecké štúdie a odborné články výskumných a pedagogických pracovníkov nielen z Dubnického technologického inštitútu.

Záver vedeckej konferencie patril medzinárodnému workshopu, ktorý bol využitý hlavne na diskusiu o možnostiach budúcej spolupráce zúčastnených inštitúcií. Podľa vedeckého garanta podujatia splnila konferencia aj tento rok svoj cieľ, pretože vytvorila priestor na networking, diskusiu a tok informácií o dnešných trendoch inovácií hlavne v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu. A takisto sa podarilo splniť očakávania účastníkov, z ktorých sa viacerí pochvalne vyjadrili, že druhý ročník dobre zorganizovanej medzinárodnej vedeckej konferencie mal gradujúcu odbornú úroveň.

Poďakovanie: vedecký garant a organizátori konferencie ďakujú za spoluprácu hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s.r.o., Dupres Consulting s.r.o. a Dupres s.r.o., ako aj odborným, mediálnym a mediálno-odborným partnerom konferencie – Garmin, Media/ST, Strojárstvo/Strojírenství, Stavebníctvo a bývanie, PC REVUE, INFOWARE, IN STORE Slovakia, eFocus - časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách, Dubnické noviny, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz, Televízia Považie a Televízia Trenčín.

Zúčastnené inštitúcie: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulawskiego (PL), Państwowa Wyższa Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (PL), Politechnika Częstochowska (PL), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (PL), Uniwersytet Rzeszowski (PL), Uniwersytet rolniczny, Krakow (PL), Physics-Mechanical Institute NAS of Ukraine, Lviv (UA), Mendelova univerzita, Brno (CZ), Vysoká škola finanční a správní, Praha (CZ), Evropský polytechnický institút, Kunovice (CZ), Ostravská univerzita v Ostrave (CZ), STU Materiálovotechnologická fakulta Trnava, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vysoká škola v Sládkovičove, Žilinská univerzita v Žiline

Konferencia DTI 2011   Konferencia DTI 2011   Konferencia DTI 2011
         
Konferencia DTI 2011   Konferencia DTI 2011   Konferencia DTI 2011
         
      Konferencia DTI 2011         Konferencia DTI 2011  

     Konferencia DTI 2011

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.