Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Promócie DTI 2011

V dňoch 27.6. – 3.7.2011 sa v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach rozoznelo slávnostné Gaudeamus Igitur pri príležitosti promócií tretích absolventov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Po náročných štátnych skúškach, ktoré sa na DTI konali od 9.-21.6.2011, si zaslúžené ovocie svojej námahy – bakalársky diplom – prišlo v sprievode blízkych prevziať viac ako 1200 úspešných bakalárov.

Graciózny promočný ceremoniál za účasti nielen hlavných predstaviteľov školy na čele s rektorom, prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc., ale aj zástupcov spolupracujúcich vysokých škôl, súkromných spoločností a regionálnych samospráv, bol tak slávnostnou bodkou za tromi rokmi zodpovedného plnenia si študentských povinností. K významným účastníkom ceremoniálu, ktorí prišli prežiť slávnosť spolu s absolventmi, patrili napríklad primátori miest Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Ilava a Trenčianske Teplice, Ing. Jozef Gašparík, Ing. Peter Marušinec, Ing. Štefan Daško a PhDr. Štefan Škultéty, a generálmajor Ing. Marián Áč, PhD., náčelník vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Ako v záverečnom prejave spomenul rektor školy, absolventi DTI majú plné predpoklady k tomu, aby tvorivým spôsobom prispeli k realizácii prosperity našej spoločnosti – záleží len na nich, ako tieto predpoklady využijú.

Čerstvo promovaným bakalárom blahoželáme a k úspešnému ukončeniu vysokej školy prajeme pevné zdravie a veľa úspechov nielen v profesionálnom živote.

Promócie DTI 2011   Promócie DTI 2011   Promócie DTI 2011
         
Promócie DTI 2011   Promócie DTI 2011   Promócie DTI 2011
         
Promócie DTI 2011   Promócie DTI 2011   Promócie DTI 2011

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.