Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  Projekt virtuálnej univerzity
  Projekt IT k modermému manažmentu
  Projekt VŠ na základe eu. štandardov
  Projekt zvyšovania kvality vzdelávania na DTI
  Projekt manažér služieb v automobilovom priemysle
  Projekt Dobudovanie infraštruktúry na DTI
  Ver. obstarávanie 1
  Ver. obstarávanie 2
  Ver. obstarávanie 3
  Zmluvy
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Informačnými technológiami k modernému manažmentu                    


          
         

Informačnými technológiami k modernému manažmentu na Dubnickom technologickom inštitúte

Ďalším z projektov Dubnického technologického inštitútu, podporeným z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie, je projekt s názvom „Informačnými technológiami k modernému manažmentu“. Strategický cieľ projektu sa zameriava na zlepšovanie kvality a efektívnosti v procesoch správy a riadenia inštitútu, čo vyplýva aj z podmienok harmonizácie vysokoškolského študijného systému v celej Európe.
Financie projektu sú rozpočítané na splnenie jednotlivých vytýčených cieľov, ktorých realizácia posunie Dubnický technologický inštitút vpred, zlepší úroveň štúdia a v konečnom dôsledku vyjde v ústrety všetkým študentom i pedagógom.
Prvé kroky tohto cieľavedomého projektu sa už intenzívne realizujú. Od začiatku roku 2011 sa všetko detailne spracováva podľa definovaných aktivít, ktoré sú prioritne zamerané na dosahovanie stanovených cieľov.

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Informačnými technológiami k modernému manažmentu

Kód ITMS: 26110230011

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

 

 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 


 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.