Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Dnešné Trendy Inovácií 2010

Medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, vysoká škola poskytujúca bakalárske vzdelanie v študijnom odbore Učiteľstvo praktických predmetov, zorganizoval v dňoch 3. – 4. júna medzinárodnú vedeckú konferenciu Dnešné Trendy Inovácií 2010. Na konferencii, zameranej na problematiku e-learningu a využívanie informačných technológií vo vzdelávacom procese, sa zúčastnilo cca 70 odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania zo slovenských a zahraničných vysokých škôl, najmä z Poľska, Česka a Ukrajiny, ale aj zo súkromných spoločností a regionálnych samospráv, ktorí sa prišli podeliť o výsledky svojej práce a zároveň si rozšíriť obzory o informácie od svojich kolegov. K prestíži konferencie prispieva aj medzinárodne recenzovaný zborník s ISBN a EAN kódom, v ktorom boli publikované všetky príspevky konferencie.

Súčasťou programu bol slávnostný banket a v rámci neho krst slovensko-poľskej vedeckej monografie Možnosti využitia PC a PC sietí od autorov Ladislava Várkolyho a Leszeka Kieltyku. Publikáciu, ktorá oboznamuje so základnými službami informačno-komunikačných technológií, pokrstil rektor Dubnického technologického inštitútu, prof. Dušan Repčík. Počas banketu bolo predstavené aj prvé číslo časopisu DTIčko, na ktorom spolupracovali sami študenti DTI.

Dvojdňové vedecké sústredenie ukončil medzinárodný workshop, využitý hlavne na diskusiu o možnostiach budúcej spolupráce zúčastnených inštitúcií. Podľa vedeckého garanta podujatia, prof. Ladislava Várkolyho, splnila konferencia svoj cieľ, keďže poskytla dostatok príležitostí na networking, výmenu skúseností a spoločné hľadanie riešení v oblasti modernizácie vzdelávania nielen na vysokých školách. Mnohí účastníci potvrdili, že išlo o pre nich prínosné podujatie, na ktorom sa dobre cítili, a tešia sa na jeho pokračovanie.

Organizátori konferencie ďakujú za spoluprácu a pomoc hlavným partnerom konferencie – spoločnostiam e-learnmedia, s.r.o., Dupres Consulting s.r.o. a Dupres s.r.o., ako aj mediálnym a mediálno-odborným partnerom konferencie – PC REVUE, INFOWARE, IN STORE Slovakia, eFocus - časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách, Media/ST, Strojárstvo, Stavebníctvo a bývanie, education.sk, konferencie.sk, MY Noviny stredného Považia, Dubnické noviny, Televízia Trenčín a Televízia Považie.

 

     
     
  
     
     
     
    
 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.