Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Vedecko-odborná konferencia Trenčín 2009

Zvyšovanie kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti

Pod organizačnou taktovkou Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom sa 8. októbra 2009 konal III. ročník vedecko-odbornej konferencie na tému zvyšovania kvality vzdelávania na súkromných vysokých školách v podmienkach vedomostnej spoločnosti v hoteli Brezina v Trenčíne.

Dubnický technologický inštitút ako vysoká škola, ktorej poslaním je okrem poskytovania bakalárskeho vzdelávania v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy aj uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania, sa stala hostiteľom početnej skupiny odborníkov z akademického prostredia i praxe. Jedným z najvzácnejších hostí bol štátny tajomník MŠ SR, Ing. Jozef Habánik, PhD., pod záštitou ktorého sa konferencia konala. Účastníkom sa prihovoril hneď po úvodnom prejave rektora školy, prof. Ing. Dušana Repčíka, CSc., a pozdrave náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, brigádneho generála Ing. Mariána Áča, PhD.

Po prvej spoločnej časti sa prednášajúci aj účastníci rozdelili do dvoch odborných sekcií, v ktorých si podľa svojho zamerania a potreby mohli vypočuť príspevky buď na tému zvyšovania úrovne odborného vzdelávania na stredných školách a o význame informačných technológií pri jeho modernizácii alebo z oblasti ekonomických procesov v podmienkach vedomostnej ekonomiky. Spolu 11 prezentácií poskytlo podľa mnohých účastníkov ucelený pohľad na aktuálne dianie a problémy v prostredí nielen súkromných vysokých škôl a načrtlo rôzne pohľady na ich riešenie. Konferencia s medzinárodnou účasťou poslúžila zároveň ako odborné diskusné fórum, na ktorom sa stretli zástupcovia súkromných aj verejných vysokých škôl i súkromných firiem, aby si vymenili skúsenosti z praxe, svoje názory či postrehy. Hneď po konferencii sa uskutočnilo aj zasadnutie Akademického senátu a Vedeckej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, na ktorých sa o.i. privítali noví členovia a diskutovalo o aktuálnych úlohách školy v akademickom roku 2009/2010.

Dubnický technologický inštitút ostal verný svojej povesti vysokej školy, ktorá sa aktívne zapája do vedeckých a výskumných aktivít a snaží sa prispieť k budovaniu a rozvoju znalostnej ekonomiky na Slovensku.

         
         
         
         
         

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.