Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  Základné informácie
  Information in English
  Rámcový program konferencie
  Výbory a partneri konferencie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Dokumenty na stiahnutie
  Praktické rady pre účastníkov
  Kontakty
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Organizačné pokyny a termíny DTI 2015

Organizačné pokyny a termíny

do 31. 3. 2015 – zaslanie záväznej prihlášky a abstraktu v anglickom jazyku (elektronicky)

do 17. 4. 2015 zaslanie príspevku (elektronicky) a uhradenie poplatkov

Termín na zaslanie príspevku je predĺžený do 27.4.2015 do 16.00!

Záväzná prihláška na konferenciu DTI 2015
Formulár záväznej prihlášky si záujemcovia môžu stiahnuť na webovej stránke konferencie DTI 2015 v časti Dokumenty na stiahnutie.
Je nutné vyplniť všetky potrebné údaje a vyplnený formulár poslať elektronicky na emailovú adresu sekretariátu konferencie DTI 2015
konferencia@dti.sk
.

Príspevok do monografie podľa prepisovateľnej šablóny
Výstupom konferencie je publikácia recenzovaných príspevkov napísaných v anglickom jazyku a publikácia recenzovaných príspevkov napísaných v inom než anglickom jazyku, pričom každá z nich bude mať svoj vlastný ISBN/EAN kód.
Štruktúra abstraktu a príspevku je striktne daná prepisovateľnými šablónami, ktoré si záujemcovia môžu stiahnuť na webovej stránke konferencie DTI 2015 v časti Dokumenty na stiahnutie.
Upozorňujeme, že do vydávaných publikácií budú zahrnuté len takto upravené príspevky.

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.