Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Začiatok akademického roka 2010/2011

Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa 1. októbra 2010 konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011. Podujatie, určené hlavne viac ako 1500 prvákom tejto vysokej školy, ktorá už piaty rok poskytuje bakalárske vzdelávanie v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, sa konalo v dome kultúry v Dubnici nad Váhom za účasti hlavných predstaviteľov školy, na čele s rektorom, prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc. Akademickú slávnosť otvoril prorektor pre vzdelávania, RNDr. Karol Korintuš, ktorý privítal vzácnych hostí zo spolupracujúcich univerzít a vysokých škôl, súkromných spoločností a popredných zástupcov samospráv z regiónu. Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., primátor Dubnice nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, či primátor Ilavy Ing. Štefan Daško – to je len niekoľko z osobností, ktoré si privítanie nových študentov nenechali ujsť.

Slávnostný program podujatia spestrili vystúpenia mladých hudobníkov a spevákov z regiónu – sláčikové kvarteto Laugarício z Trenčína, ktoré sa o umelecké vyžitie postaralo ako prvé, Nikola Marušincová, finalistka súťaže Slávik Slovensko, so svojím strhujúcim speváckym vystúpením, a nakoniec Timotej Filípek zo Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom, ktorý publikum uchvátil hrou na harmonike. Tri krátke, ale o to výraznejšie vystúpenia boli podľa ohlasov milým prekvapením a vyslúžili si obrovský aplauz všetkých zúčastnených.

A aké by to bolo otvorenie nového akademického roka bez imatrikulácie prvákov? Tá prišla na rad po slávnostnom príhovore rektora školy, ktorý nových študentov Dubnického technologického inštitútu povzbudil hlavne k dobrým študijným výsledkom, a primátora mesta Dubnica nad Váhom, ktorý zaprial študentom Dubnického technologického inštitútu dobrých učiteľov a učiteľom Dubnického technologického inštitútu dobrých študentov. Po prednesení slávnostného sľubu študentov odovzdal rektor školy symbolicky trom zástupcom imatrikulačné listy na znak oficiálneho prijatia študentov do študentskej obce Dubnického technologického inštitútu. Čerstvo imatrikulovaní študenti majú pred sebou tri náročné roky, počas ktorých budú musieť iné aktivity ustúpiť študentským povinnostiam. Za to ich však bude čakať zaslúžené ovocie – diplom, ktorý ich bude oprávňovať používať akademický titul bakalár.

K začiatku akademického roka im prajeme dobré zdravie, chuť do učenia a veľa nielen študijných úspechov.


          
         
         
         
                

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.