Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  Základné informácie
  Information in English
  Rámcový program konferencie
  Výbory a partneri konferencie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Dokumenty na stiahnutie
  Praktické rady pre účastníkov
  Kontakty
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Výbory a partneri konferencie DTI 2015

Výbory a partneri konferencie

Organizátori medzinárodnej vedeckej konferencie
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Lomza State University of Applied Sciences)
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Vedeckí garanti
prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
dr inż. Ryszard Szczebiot, Lomza State University of Applied Sciences
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Hlavní, odborní a mediálni partneri
e-learnmedia, s.r.o., Dupres Consulting s.r.o., Dupres s.r.o.
Garmin, B&M InterNets spol. s r.o., PC Revue, INFOWARE, T. Smaragd, Dubnické noviny, education.sk, konferencie.sk, edumenu.cz

Záštita nad konferenciou
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie VŠ,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., rektor DTI
Ing. Daniel Lajčin, PhD., generálny riaditeľ Dupres Group
Mgr. Gabriela Sláviková, PhD., riaditeľka DTI

Spolupracujúce inštitúcie
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (PL)
Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom (PL)
The State Higher School of Computer Science & Business Administration in Łomża (PL)
Czestochowa University of Technology (PL)
Bialystok Technical University (PL)
Academy of Bussiness in Dąbrowa Górnicza (PL)
Silesian University of Technology, Śląsk (PL)
Business Economics Academy, Čačak (SRB)
Vysoká škola finanční a správní, Praha (CZ)
Mendelova univerzita, Brno (CZ)
Masarykova univerzita v Brne (CZ)
Evropský polytechnický institút, Kunovice (CZ)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (CZ)
Ostravská univerzita v Ostrave (CZ)
Univerzita Komenského v Bratislave (SK)
Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (SK)
Technická univerzita vo Zvolene (SK)
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne (SK)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK)
Žilinská univerzita v Žiline (SK)

Medzinárodný vedecký a programový výbor
Ladislav Várkoly, prof. Ing. PhD., SK – predseda medzinárodného vedeckého a programového výboru
Henryk Bednarczyk, prof. dr hab. inż., PL
Vladimír Čechák, prof. PhDr., CSc., CZ
Josef Filípek, doc. Ing., CSc., CZ
Waldemar Furmanek, prof. dr hab., PL
Rolf Karbach, prof. Dr., D
Leszek Kiełtyka, prof. dr hab. inż., PL
Wojciech Korneta, prof. PWSiP dr hab. inż., PL
Robert Kucęba, prof. P. Cz dr hab. inż., PL
Branislav Lichardus, prof. MUDr., DrSc., SK
Daniel Lajčin, Ing., PhD., SK
Martin Lorko, doc. Ing., CSc., SK
Jaroslav Oberuč, prof. PhDr., CSc., SK
Arnold Pabian, prof. P. Cz. dr hab., PL
Peter Plavčan, prof. Ing., PhD., SK
Czesław Plewka, prof. dr hab., PL
Karol Polák, Dr. h. c. prof. Ing., DrSc., SK
Maria Raczyńska, prof. UTHR, PL
Bogdan Rusyn, prof. Ing., PhD., UA
Elżbieta Sałata, prof. UTHR dr inż, PL
Gabriela Sláviková, Mgr., PhD., SK
Herbert Strunz, prof. Dr., Ph.D., D
Ryszard Szczebiot, dr inż., PL
Ján Stoffa, prof. Ing., DrSc., SK
Veronika Stoffová, prof. Ing., PhD., SK
Krzysztof Symela, dr, PL
Violeta Tamášová, doc. PhDr., CSc., SK
Wojciech Walat, prof. PRz dr hab. inż., PL
Michal Zábovský, doc. Ing., PhD., SK

Organizačný výbor konferencie
Mgr. Monika Dohnanská, DTI, SK
Ing. Miriama Vojteková, DTI, SK
PaedDr. Dáša Porubčanová, DTI, SK

 

 

 

 


 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.