Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  Základné informácie
  Information in English
  Rámcový program konferencie
  Výbory a partneri konferencie
  Organizačné pokyny a termíny
  Účastnícke poplatky
  Dokumenty na stiahnutie
  Praktické rady pre účastníkov
  Kontakty
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Účastnícke poplatky DTI 2015

Účastnícke poplatky

Účastnícky poplatok: 110 € (vložné typ A = účasť 21. + 22.5.2015)
Poplatok zahŕňa: vstup na konferenciu v oba konferenčné dni, vstup na slávnostnú recepciu,
2 x obed, občerstvenie počas prestávok konferencie, 1 ks vydaná publikácia s Vaším uverejneným príspevkom, organizačné náklady

Účastnícky poplatok: 95 € (vložné typ B = účasť 21.5.2015)
Poplatok zahŕňa: vstup na konferenciu len vo štvrtok 21.5.2015, vstup na slávnostnú recepciu,
1 x obed, občerstvenie počas prestávok konferencie, 1 ks vydaná publikácia s Vaším uverejneným príspevkom, organizačné náklady

Účastnícky poplatok: 70 € (vložné typ C = účasť 22.5.2015)
Poplatok zahŕňa: vstup na konferenciu len v piatok 22.5.2015, 1 x obed, občerstvenie počas prestávok konferencie, 1 ks vydaná publikácia s Vaším uverejneným príspevkom, organizačné náklady

Účasť na slávnostnej recepcii: 25 €
Cena zahŕňa: vstup na slávnostnú recepciu dňa 21.5.2015 pre 1 osobu
(je zahrnutý v účastníckom poplatku pre vložné typu A, resp. typu B)

Uverejnenie odborného príspevku v publikácii s príspevkami v anglickom jazyku: 40 €
Cena zahŕňa: publikovanie Vášho príspevku bez osobnej účasti na konferencii, vrátane 1 ks vydanej publikácie s Vaším uverejneným príspevkom, pokiaľ je v anglickom jazyku

Uverejnenie odborného príspevku v publikácii s príspevkami v iných jazykoch: 40 €
Cena zahŕňa: publikovanie Vášho príspevku bez osobnej účasti na konferencii, vrátane 1 ks vydanej publikácie s Vaším uverejneným príspevkom, pokiaľ je v inom než anglickom jazyku

Upozornenie: štruktúra abstraktu a príspevku je striktne daná prepisovateľnými šablónami, ktoré si záujemcovia môžu stiahnuť na webovej stránke konferencie DTI 2014 v časti Dokumenty na stiahnutie
Do publikácií budú zahrnuté len takto upravené odborné príspevky.

Vydaná publikácia s príspevkami v anglickom jazyku: 25 € / ks
Cena zahŕňa: 1 ks vydaná publikácia s príspevkami v anglickom jazyku navyše

Vydaná publikácia s príspevkami v iných ako anglickom jazyku: 25 € / ks
Cena zahŕňa: 1 ks vydaná publikácia s príspevkami v iných ako anglickom jazyku navyše

Inzerentný priestor v publikácii veľkosti ½ strany: 30 €
Cena zahŕňa: zverejnenie dodaného propagačného materiálu ako formy platenej inzercie v oboch publikáciách

Inzerentný priestor v publikácii veľkosti 1 strany: 50 €
Cena zahŕňa: zverejnenie dodaného propagačného materiálu ako formy platenej inzercie v oboch publikáciách

Inzerentný priestor v publikácii veľkosti 2 strany: 70 €
Cena zahŕňa: zverejnenie dodaného propagačného materiálu ako formy platenej inzercie v oboch publikáciách

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Zľavy pre denných doktorandov

  • zľava 50 % z ceny účastníckeho poplatku typu A – B – C
  • cena 25 € za publikovanie bez osobnej účasti na konferencii + 1 ks vydaná publikácia s uverejneným príspevkom

Upozornenie: Zľava bude poskytnutá iba tým doktorandom, ktorí prinesú alebo pošlú preskenované platné potvrdenie o doktorandskom štúdiu v dennej forme.

Študenti vysokých škôl a univerzít majú na odbornú časť konferencie voľný vstup.

Platobná inštrukcia

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nová Dubnica

Číslo účtu: 0362690627/0900

Variabilný symbol: číslo predfaktúry, ktorú Vám zašleme na základe Vašej prihlášky na konferenciu

IBAN: SK 83 0900 0000 0003 6269 0627

SWIFT: GIBASKBX

Dôležité upozornenie: Každá platba musí obsahovať variabilný symbol a meno osoby, za ktorú je poplatok uhrádzaný, inak nebude možné platbu identifikovať a poplatok bude považovaný za neuhradený! Účastnícky poplatok je nevratný. Vystavená faktúra na uvedenú sumu bude účastníkom poslaná alebo odovzdaná osobne pri prezentácii na konferencii.

Pozn.: Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na registráciu, stravu a občerstvenie počas konferencie ako aj náklady na vydanie vedeckých publikácií. Konferenčný poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie! Ubytovanie si rezervuje každý účastník samostatne. Informácie o možnostiach ubytovania a tipy budú uverejnené na webovej stránke konferencie DTI 2015 v časti Praktické rady a tipy.

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.