Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Vnútorné predpisy školy
  Dokumenty - pedagogická prax
  Iné dokumenty a formuláre
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Dokumenty

VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročná správa o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2007

Výročná správa o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2008

Výročná správa Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2009

Tabuľky k výročnej správe DTI v Dubnici nad Váhom za rok 2009

Výročná správa Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2010

Tabuľky k výročnej správe DTI v Dubnici nad Váhom za rok 2010

Výročná správa o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2011

Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2011

Výročná správa o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2012

Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2012

Výročná správa o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2013

Tabuľková príloha k výročnej správe o činosti DTI za rok 2013

Správa o činnosti akademického senátu DTI za rok 2013

Výročná správa o činnosti Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za rok 2014

Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti DTI za rok 2014

 

DOKUMENTY PRE ŠTUDENTOV A UČITEĽOV

Prihláška na vysokoškolské štúdium - bakalárske štúdium (na stiahnutie)

Prihláška na vysokoškolské štúdium - magisterské, inžinierske štúdium (na stiahnutie)

Žiadosť o uznanie skúšok  (študent sa riadi pokynom rektora č. 4/2008)

Žiadosť o predĺženie skúškového obdobia

Zadanie bakalárskej práce 2015/2016

Zadanie diplomovej práce 2015/2016

Splnomocnenie na zápis - bakalárske štúdium - akademický rok 2015/2016

Splnomocnenie na zápis - magisterské štúdium - akademický rok 2015/2016

Posudok vedúceho záverečnej práce

Posudok oponenta záverečnej práce

Licenčná zmluva o použití posudku k záverečnej práci

Prihláška na riadny termín štátnej skúšky 2015 - bakalárske štúdium

Prihláška na náhradný/opravný termín štátnej skúšky 2015 - bakalárske štúdium

Prihláška na riadny termín štátnej skúšky 2015 - magisterské štúdium

Prihláška na náhradný/opravný termín štátnej skúšky 2015 - magisterské štúdium

Manuál k spracovaniu záverečnej práce

Postup vkladania záverečnej práce do Evidencie záverečných prác (2015/2016)

Splnomocnenie na prevzatie dokladov o ukončení štúdia

Splomocnenie na prevzatie dokladov o ukončení rigorózneho konania

 

DOKUMENTY K VYDANIU/PROLONGOVANIU PREUKAZU ISIC

Žiadosť o vydanie Preukazu študenta ISIC v ak. roku 2014/2015

Prihláška za člena Združenia CKM SYTS - evidenčný list

Žiadosť o vydanie Prolongačnej známky 09/2015

 

INTERNÉ DOKUMENTY

Vstupný formulár dohoda - DTI - SK

Vstupný formulár hlavný pracovný pomer - DTI - SK

Vstupný formulár pracovný pomer - DTI - zahraničie

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.