Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Prvé promócie na Dubnickom technologickom inštitúte

Slávnostné promočné obrady sa konali v dňoch 9. – 11. júla v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, kde si v nádherne upravenej sále za účasti rodiny a priateľov prevzalo diplom o udelení akademického titulu „bakalár“ vyše 800 absolventov. Výnimočnosť tejto chvíle umocňovali prítomní členovia promočného senátu na čele s rektorom, prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc., ale aj čestní hostia – významní partneri školy zo spolupracujúcich súkromných spoločností a blízkych samospráv, ktorí svojou účasťou podporili absolventov i samotný organizačný tím školy. Ten sa najviac pričinil o to, aby slávnostné podujatie prebehlo bez komplikácií a s noblesou, ktorá mu prináleží, a za to mu patrí poďakovanie.

Brány Dubnického technologického inštitútu opustili tento rok prví bakalári – kvalifikovaní a na prax orientovaní odborníci, pripravení kvalitne zvládať pracovné úlohy či už v rámci odborného a praktického vyučovania na stredných odborných školách alebo na inom pracovnom pôsobisku. Ako sa vyjadril vo svojom slávnostnom príhovore rektor školy, absolventi Dubnického technologického inštitútu majú plné predpoklady k tomu, aby sa uplatnili na trhu práce a tvorivým spôsobom prispeli k sociálno-ekonomickému rozvoju spoločnosti.

Prvým absolventom – čerstvým bakalárom – blahoželáme a do ďalšieho, nielen profesionálneho, života prajeme všetko najlepšie.

   
   

     
     
     
     
     
     

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.