Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Pozvánka na promócie

Promócie na Dubnickom technologickom inštitúte

Záplavy kvetín a kde tu zotretá slza dojatia – aj to patrilo k atmosfére tohtoročných promócií absolventov Dubnického technologického inštitútu, ktoré sa konali v dňoch 12. – 16. júla 2010 v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach. Viac ako 1000 študentov zo Slovenska a Českej republiky si prišlo za účasti svojej rodiny a priateľov prevziať zaslúžené ovocie trojročnej námahy – bakalársky diplom, ktorý získali po úspešnom ukončení štúdia v rámci študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy.

Gracióznosť promočných obradov svojou prítomnosťou umocnili nielen hlavní predstavitelia školy, na čele s rektorom prof. Ing. Dušanom Repčíkom, CSc., ale aj zástupcovia spolupracujúcich vysokých škôl a univerzít a ďalší čestní hostia. K významným účastníkom ceremoniálu, ktorí prišli prežiť slávnosť spolu s absolventmi, patrili aj primátori miest Dubnica nad Váhom, Ilava a Trenčianske Teplice, Ing. Jozef Gašparík, Ing. Štefan Daško a PhDr. Štefan Škultéty, a generálmajor Ing. Marián Áč, PhD., náčelník vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Päťdňové promočné obrady prebehli v sviatočnom duchu a bez zbytočných prieťahov, čo si pochvaľovali všetci účastníci, pričom vyzdvihovali hlavne dobrú organizáciu podujatia a profesionálny prístup pracovného tímu DTI.

Dubnický technologický inštitút, ako uviedol vo svojom slávnostnom prejave aj rektor školy, opúšťajú vzdelaní a na prax orientovaní odborníci, pripravení zvládať pracovné úlohy či už v rámci odborného a praktického vyučovania na stredných odborných školách alebo na inom pracovnom pôsobisku. Patrí im pochvala, pretože napriek všetkým povinnostiam externých študentov štúdium aj dokončili, na rozdiel od mnohých, ktorí z rôznych dôvodov predčasne odišli. Čerstvý bakalársky diplom im bude navždy pripomínať alma mater, s ktorou sa práve rozlúčili, a možno ich bude aj motivovať, aby pokračovali na magisterské štúdium.

Aj my sa pripájame k blahoželaniam a k úspešnému ukončeniu vysokej školy všetkým čerstvo promovaným bakalárom prajeme pevné zdravie a aby získané vzdelanie čo najlepšie uplatnili v praxi.

     
     
     
     
     

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.