Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE HU
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres Group

Navigácia

  Profil spoločnosti
  Kto sme
  História
  Dlhodobé ciele
  Štruktúra
  Významní zákazníci
  Kontakty

 

Dupres Group - História

1996

 • založenie firmy Dupres s.r.o. ako vzdelávacieho centra zaoberajúceho sa rekvalifikáciami, školeniami a kurzami
1998
 • rozšírenie činnosti firmy Dupres s.r.o. o oblasť informačných technológií, orientovanej predovšetkým na nemecký trh
2000
 • vznik firmy Dupres Consulting s.r.o. ako sesterskej spoločnosti firmy Dupres s.r.o., ktorá začala svoju činnosť orientovanú na oblasť informačných technológií, IT-consulting, outsourcing a vývoj softvéru
2001
 • pripojenie oblasti Konštrukcie zaoberajúcej sa vývojom a konštrukčnými prácami pre automobilový a letecký priemysel k spektru činností firmy Dupres Consulting s.r.o.
 • www.nemecko.sk, bol spustený projekt firmy Dupres Consulting s.r.o. ako informačný portál pre ľudí pracujúcich v Nemecku a iných krajinách EÚ
2002
 • www.jobagent.sk, skupina našich vývojových pracovníkov firmy Dupres Consulting s.r.o. vypracovala projekt Jobagent, pracovný portál poskytujúci služby v oblasti ľudských zdrojov a sprostredkovania práce
2003
 • www.engineers.sk, projekt firmy Dupres Consulting s.r.o., úlohou portálu je poskytovať odborné informácie z oblasti vedy a techniky konštruktérom, inžinierom ale aj poslucháčom vysokých škôl. Taktiež ponúka možnosť ponuky práce a burzy projektov pre firmy
2004
 • založenie firmy DCA Engineering s.r.o. ako sesterskej spoločnosti firmy Dupres Consulting s.r.o. zaoberajúcej sa konštrukčnými prácami v oblasti automobilového a leteckého priemyslu
 • www.mais.sk, MAIS Modulárny Akademický Informačný Systém, je projektom firmy Dupres Consulting s.r.o., jeho cieľom je riešenie kompletného spracovania dát na vysokej škole
2005
 • začala svoju činnosť firma e-learnmedia s.r.o. zaoberajúca sa integrovaním a implementovaním e-learningových riešení v oblasti elektronického vzdelávania
 • www.servus.sk, projekt firmy Dupres Consulting s.r.o., autostop portál určený pre sprostredkovanie autostopu
2006
 • vznikla firma Dubnický technologický inštitút s.r.o. ako súkromná vysoká škola, ktorej základným poslaním je poskytovať trojročné bakalárske vzdelanie v štúdijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

 2009

 • bola založená spoločnosť Dupres Engineering s.r.o., zameraná na poskytovanie konštrukčných služieb v oblasti všeobecného strojárstva, automobilového priemyslu, čiastočne aj leteckého priemyslu, a to najmä v rámci konštrukčných projektov pre zahraničných partnerov z nemeckofónnych oblastí
 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.