Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE HU
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres Group

Dupres Group

Dupres Group tvoria spoločnosti: Dupres Consulting s. r. o., zaoberajúca sa IT consultingom, vývojom informačných technológií a oblasťou konštrukcie, Dupres s. r. o., zameraná na organizáciu školení a vzdelávacích aktivít, DCA Engineering s. r. o., zaoberajúca sa konštrukčnými prácami v oblasti leteckého a automobilového priemyslu, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o., poskytujúci vysokoškolské vzdelávanie, e-learnmedia, s. r. o., zaoberajúca sa e-learningovými riešeniami v oblasti elektronického vzdelávania, a nezisková organizácia Erves n. o.

 Viac 

Novinka: Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Dnešné Trendy Inovácií 2015  Dostupné iba v slovenskom jazyku

20.01.2015

Pozývame Vás na šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie a medzinárodný workshop Dnešné Trendy Inovácií 2015, ktoré organizuje Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom v dňoch 21.–22.5.2015 v meste Wisła, Poľsko  s oficiálnym začiatkom vo štvrtok 21.5.2015 o 10.00 hod. Súčasťou podujatia bude slávnostná recepcia (štvrtok, 21.5.2015) a medzinárodný workshop (piatok, 22.5.2015).

Miesto konania: Hotel Stok****, ul. Jawornik 52A, 43-460 WISŁA, Poľsko

Vedecký garant: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.

Záštita
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. – generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ing. Daniel Lajčin, PhD. – generálny riaditeľ Dupres Group
Mgr. Gabriela Sláviková, PhD. – riaditeľka DTI v Dubnici nad Váhom
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. – rektor DTI v Dubnici nad Váhom.

Cieľ: medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop Dnešné Trendy Inovácií 2015 budú už tradičným medzinárodným fórom prezentovania získaných poznatkov a skúseností s cieľom porovnať aktuálny stav, moderné trendy, inovácie a perspektívy vplývajúce na efektívnosť vzdelávania.

Medzinárodné vedecké podujatie ponúka výbornú príležitosť rozšíriť si obzory a získať nové informácie o aplikáciách pre vzdelávacie inštitúcie a firmy, o klasických aj virtuálnych vzdelávacích a experimentálnych laboratóriách a projektoch s medzinárodným dosahom. Porovnávané budú alternatívy riešení zvýšenia záujmu o odborne zamerané štúdium, ako aj medzinárodných mobilít v súčasnom vzdelávacom systéme v SR a v zahraničí. Experti zo špecializovaných firiem budú prezentovať praktické aplikácie moderných IK technológií, prístrojov, zariadení pri vzdelávaní v aulách, učebniach a laboratóriách pri osobnej účasti študentov, ako aj pri vzdelávaní a experimentoch na diaľku a mobilnom vzdelávaní.

Cieľové skupiny a účastníci: predovšetkým predstavitelia vysokých škôl a univerzít hlavne s technickým zameraním a odborníci z praxe z oblasti e-learningu a aplikácií IT technológií. Osobnú účasť na konferencii Dnešné Trendy Inovácií 2015 prisľúbili odborníci z akademického prostredia zo Slovenska aj susediacich krajín. Prídu sa podeliť o svoje poznatky a výsledky svojej práce prostredníctvom prednášok, ktoré budú doplnené názornými ukážkami.

Tematické zameranie
- nevyhnutnosť zmien v (odbornom) vzdelávaní v súčasnosti
- moderné 3D vzdelávacie materiály a učebné pomôcky, vizualizácie
- moderné elektronické a interaktívne vzdelávacie materiály a učebné pomôcky
- interaktívne senzorické moduly, virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku
- vzdelávanie s modernými IT = IT systémy, Internetové školy, on-line kurzy
- prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií
- mobilná komunikácia a informačné technológie orientované pre automotive
- odborné vzdelávanie handicapovaných ľudí

Výstupy konferencie
- recenzovaná vedecká publikácia s akceptovanými príspevkami v anglickom jazyku, vydaná v tlačenej forme s ISBN/EAN kódom
- recenzovaná vedecká publikácia akceptovaných príspevkov v iných ako anglickom jazyku, vydaná v elektronickej podobe na DVD s ISBN/EAN kódom

Termíny
- do 31. 3. 2015 – poslať záväznú prihlášku a abstrakt v anglickom jazyku (elektronicky)
- do 15. 4. 2015 – poslať príspevok (elektronicky) a uhradiť poplatky

Viac informácií, vrátane programu a cenníka nájdete na webovej stránke www.dti.sk/konferencia2015.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kontakty
Vedecký garant konferencie
prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
e-mail: varkoly@dti.sk

Sekretariát konferencie
e-mail: konferencia@dti.sk

 

 


 

 

 Späť 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce Štúdium Projekty EÚ Vzdelávacie kurzy
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.